Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Těžké úkoly připravili psům hasiči

Dne 11. 12. 2004 v 09:00 hod. bylo zahájeno společné cvičení hasičů lezců a záchranářů kynologů na stanici hasičů v Kroměříži.

Cvičení bylo zaměřeno především na výcvik a prověření zdatností psů v podmínkách práce ve výškách a v neznámém prostředí. Hasiči ze stanice v Kroměříži připravili pro kynology a jejich svěřence mnoho nových a překvapivých cviků a úkolů. Cvičení probíhalo na stanici hasičů v Kroměříži vůbec poprvé, když v minulých letech probíhal výcvik na lezeckých trenažérech v místním areálu Hvězda.

Hned první úkol byl silnou prověrkou psychiky psů záchranářů, kteří museli překonat dvě patra po schodišti, které je tvořeno z kovových mříží. Pes tedy vidí přes schody do volného prostoru a může ztrácet jistotu kroku.

Po vylezení na střechu se psovodi dělili na dvě skupiny. První skupina – policisté – prováděli na střeše zadržení pachatele zákusem a další taktiky zadržení pachatele pomocí psa. Druhá skupina – záchranáři – měli za úkol pomocí psa najít ukrytého člověka a označit jeho nález štěkotem.

Třetí úkol navazoval na cvičení na střeše s tím rozdílem, že psovod i se psem byl na střechu vysazen pomocí vysokozdvižného žebříku. Ze zásahového koše si museli psi zvyknout na manipulaci ve výšce, jejich přesun ze země a následně provést na střeše úkol podle svého zaměření a specializace.

Čtvrtým úkolem bylo vytažení záchranáře a jeho psa pomocí evakuační sedačky, při kterém se simuloval transport psa do těžko přístupných míst a jen pomocí lana. Ukázalo se, že ne všichni psi jsou schopni takového úkolu a bylo třeba je na to postupně připravit.

Na to navazoval úkol, kdy psovod vysadil svého svěřence na římsu budovy širokou asi půl metru. Pes měl přejít po římse do vzdálenosti deseti metrů a zde označit nález člověka. Rovněž velmi těžký a specifický úkol na prověrku odvahy psů, balancujících na hraně volného prostoru.

Poslední sadou cvičení byla naprostá novinka a specialita hasičů kynologům. Hasiči vůbec poprvé zpřístupnili pro potřeby záchranářů kynologů svůj cvičební polygon. Tento trenažér umístěný do sklepních prostor stanice sestává ze soustavy chodeb a překážek, kde se trénuje zásah v neznámém a stísněném prostředí. Některá místa jsou ztížena např. průlezy do průměru jednoho metru. Další „lahůdkou“ je pouštění různých zvuků do těchto chodeb a simulace např. sirény, požáru, bouchání, praskání apod.

V těchto podmínkách museli všichni psi projít jen za pomoci minimálního osvětlení na hlavě záchranáře a v dalším cvičení museli najít simulovaně ukrytou osobu v zavaleném sklepě.

Kynologové a záchranáři si cvičení moc pochvalovali, protože je hodně přiblížilo k reálným situacím, kde je možné využít speciálně cvičené psy.

Akce se účastnilo celkem 22 psovodů a jejich svěřenců různých ras a stupně vycvičení i zaměření:
Svaz záchranných brigád kynologů ČR
- Záchranná brigáda kynologů Olomouckého kraje – 12 psovodů a psů
- Záchranná brigáda kynologů Zlínského kraje – 3 psovodi a psi
Policie ČR
- Okresní ředitelství Kroměříž – 3 psovodi a psi
Městská policie
- Kroměříž – 4 psovodi a psi

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet