Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požární služba Hong Kong

Naši opravdu velmi vzdálení kolegové.

Představujeme Vám požární službu a techniku z pro nás vzdáleného a i poněkud exotického Hong Kongu,který je v současnosti již opět v čínské nadvládě.Historie jeho požární služby se datuje již od roku 1868,konkrétně od 9.května.V ten den bylo guvernérem rozhodnuto o založení služby,která by se starala o zdolávání požárů ve městě a přilehlé oblasti.První hasiči byli vybráni z řad policistů a dobrovolníků.Pos­tupně jim byla dodána potřebná požární výstroj a výzbroj a také se ustanovil název služby na Hasiči Hong Kong.Postupně měl sbor,který byl v té době nedílnou složkou policie již 62 hasičů.Jeho organizace byla následující:1 vrchní dozorce,1 pomocný vrchní dozorce,2 cvi­čitelé,4 pomoc­ní cvičitelé,54 ha­sičů,100 místních dobrovolníků.
V roce 1921 měl sbor již 140 stálých hasičů a v roce 1922 už 174 hasičů.Spoléhal také velmi na pomoc dobrovolníků.Na svojí dobu byl i poměrně dobře technicky vybaven(př.stří­kačky AmericanLaFrance atd.).Po druhé světové válce se však situace v zemi zhoršila po všech stránkách a zejména po té ekonomické.A to díky uprchlíkům z Číny.V roce 1949 dosáhlo obyvatelstvo Hong Kongu počtu 1 000000 lidí.S tím samozřejmě narostlo větší a to nejen požární nebezpečí.Mezi roky 1946–1956 se postavilo několik nových požárních stanic,ale potřebám zalidněného města to zdaleka nestačilo.Během let 1953–1970 hasiči zajišťují také záchrannou službu.Od roku 1961 až do roku 1992 bylo velení požární služby plně v rukou Britů,od roku 1992 se velení ujal místní úřad.V roce 1968 se sbor osamostatnil od policie.V sou­časnosti je Hong Kong jedno dá li se říct z nejlidnatějších měst světa a je stalé jedno z center světového obchodu a to i přes čínskou nadvládu.Jeho požární služba je proto maximálně efektivní skvěle vybavenou záchrannou složkou,která je schopna poskytovat jakoukoliv pomoc jak na souši tak i na moři.
Požární vozy jsou na podvozcích Man,Iveco,Sca­nia,Mercedes a Dennis a to v různých modifikacích a nástavbách od známých firem Angloco,Bronto Skylift,Iveco-Magirus/Simon,Ro­senbauer(S.K.FI­RE) atd.Ve vozovém parku je také poměrně dost speciálních vozidel jako např.záchranné a požární čtyřkolky,motocykly BMW apod.Vzhledem k tomu,že Hong Kong se nachází u moře a některé části jako ostrov Kowloon přímo v něm,tak má i velikou flotilu nejmodernějších záchranářských a požárních plavidel mnoha typů.Díky těmto lodím byla zajištěna také bezpečnost unikátního starého letiště Kai Tak International Airport,jehož vzletová a přistávací dráha končila v moři…(o záchran­ných plavidlech HKFS zde bude v buocnu samostatný článek).Jinak požární služba dnes už nového letiště je pro jeho velký provoz také na maximální úrovni.Jako osobní ochranné prostředky hasiči používají obleky Bristol,dosluhující klasické anglické přilby,které obměňují za helmy Gallet a dýchací přístroje Interspiro.
Malá zajímavost na konec: v roce 1946 měli hongkongští hasiči pracovní dobu 84 hod.týdně.Ta se postupně redukovala na 72 hod. v roce 1967,60 hod. v roce 1980 a 54hod. od roku 1990 dodnes.Nej­zajímavější je,že před druhou světovou válkou hasiči pracovali 144 hodin týdně!
Sdílet