Úterý 25. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová technika pro dobráky

Předání speciální techniky Sboru dobrovolných hasičů v Lysolajích

Ve středu 15. prosince 2004 ve 14 hodin se uskutečnilo v areálu Správy služeb městské policie hl. m. Prahy, Kundratka 19, Praha 8, předání cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815 jednotce Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje v celkové hodnotě 659 tis. korun, zakoupené hl. m. Prahou jako příspěvek městské části Praha Lysolaje pro činnost Sboru dobrovolných hasičů (SDH).

Současně s předáním cisternové automobilové stříkačky proběhlo předání dalšího technického vybavení, kterým jsou plovoucí čerpadla, pro potřeby jednotek SDH zařazených v kategorii typu JPO III, tedy jednotek s celoměstskou působností. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje je právě typu JPO III a stejně jako ostatní jednotky tohoto typu patří mezi jednotky s prioritou v rámci Požárního poplachového plánu hl. m. Prahy a plánu plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany.

Zároveň byly při této příležitosti prezentovány nové reflexní prvky, kterými jsou nově vybaveni strážníci a služební vozidla Městské policie hl. m. Prahy. Reflexní prvky umožní další zkvalitnění hlídkové služby strážníků, ke kterému přistoupilo vedení pražské městské policie na základě iniciativy náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolfa Blažka. Služební výstroj strážníků, opatřená o výrazné reflexní prvky, velmi podstatně zvyšuje viditelnost a bezpečnost strážníků v ulicích metropole. Reflexními prvky fóliemi jsou označena také vozidla tísňové linky MP 156 a vozidla zajišťující obsluhu TPZOV (botiček).

Za hl. m. Prahu speciální automobil a požární techniku předal městským částem, na jejichž území jsou jednotky Sboru dobrovolných hasičů typu JPO III dislokovány, náměstek primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolf Blažek. Předání se uskuteční za účasti starostů městských částí, ředitele odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Petra Berana, zástupců Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy, velitelů jednotek SDH a dalších hostů.
Sdílet