Úterý 6. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

10. ročník Žďárské hasičské ligy 2005

Neuběhl ani rok a už se nám blíží začátek nové ročníku Žďárské hasičské ligy. Žďárská hasičská liga doznala určitých změn a tj. díky změnám hranic kraje Vysočina.

Některé obce přestupují z kraje Vysočina pod kraj Jihomoravský. A podle předchozích pravidel Žďárské hasičské ligy by nesměli být bodově ohodnoceny, tak muselo dojít k určitým změnám v pravidlech Žďárské hasičské ligy. Jedná se hlavně o pravidlo možnosti účastnit se závodů Žďárské hasičské ligy všem soutěžním kolektivům s celé České republiky s tím, že pokud budou chtít být ohodnoceny v celkovém pořadí musí se zúčastnit minimálně 8 závodů Žďárské hasičské ligy.

Bližší informace o Žďárské hasičské lize:
Tomáš Entlicher:Tel: 607 906 285, e-mail:Tomas.Entlicher@seznam.cz
Jan Slámečka: Tel:724 153 518
Miroslav Jágrik: 602 852 889


Pravidla Žďárské hasičské ligyCelá tato soutěž probíhá pod patronací Okresního sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Žďár nad Sázavou, Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.,pobočka
Žďár nad Sázavou a Výzbrojny PO.
Účast:
Soutěží v požárním útoku se mohou zúčastnit: SDH obcí, jednotky SDH podniků a vojenských dobrovolných jednotek PO, HZS okresů ( měst ), HZS podniků a vojenských profesionálních jednotek PO.
Způsob provedení PÚ:
- dle pravidel požárního sportu a pravidel Žďárské hasičské ligy
Podmínky účasti:
Příspěvek do soutěže ve výši 150,– Kč za každé družstvo bude uhrazen při prezentaci družstva.

Technické podmínky:
- požární stříkačka české nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, která vychází ze schváleného typu PS 8 nebo PS 12 (nepřeplňované) nebo jejíž schvalovací řízení probíhá. Ovládaní plynu mechanické na směšovacím řízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
- Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem
- 2 ks savic – délka 2,5 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm
- 1 ks sací koš s funkčním zpětným ventilem (klapkou)
- koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, pokud upadne nenašroubovaný koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a bude následně namontován nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
- koš musí být následně našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
- savice se nesmí dotýkat země mimo základnu
- do skončení PÚ musí být savice sešroubované a rozpojí se až na povel HR
- základna musí být vysoká 10 cm
- podložka pod savice max. 10 mm silná bez výřezů
- 1 ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem (funkční)
- 2 ks proudnic „C“, průměr výstřikové hubice 12,5 mm +/- 0,1 mm, délka proudnice max. 45 cm
- plošná míra hadic bude měřena jednotným měřidlem. Pořadatel určí šířku hadic:
- A: Hadice „C“ min. šířka 80 mm, hadice „B“ min. šířka 115 mm
- B: Hadice „C“ min. šířka 65 mm, hadice „B“ min. šířka 100 mm
- délka hadic 20 m +/- 1 m
- před položením hadic na základnu a provedením PÚ bude provedena kontrola šíře hadic a PS 8 nebo PS 12 a ostatního materiálu v boxu
- pouze délka min. jedné libovolné hadice se bude měřit po skončení PÚ. Hadici určí rozhodčí na měření hadic, který na toto následně dohlíží.
- mezi ozuby spojek musí být prostor pro protažení šablony v šíři 1 mm
- nástřiková čára nesmí být větší než 2 cm, musí být vzdálená od terčů 5 m a terče od sebe vzdáleny min 5 m
- před vlastním stříkáním muže kterýkoliv člen družstva překročit čáru stříkání (např. uklouznutí, upadnutí apod.) ale při výstřiku proudu vody z proudnic musí být každý člen družstva již zpět před čárou stříkaní.
- PÚ musí družstvo dokončit se stanoveným nářadím
- doba přípravy je 5 min, pokud pořadatel neurčí kratší čas min. 3 minuty (např. pro velký počet družstev)
- provedení PÚ do 2 minut
- družstvo má povoleno pouze jeden chybný start, který bude posuzovat startér a špatný start zruší píšťalkou nebo opětovným výstřelem či klaksonem
- v případě startu dvou družstev z jednoho sboru mohou v „A“ i „B“ startovat dva členi dvakrát
- v každém družstvu startuje 7 členů, z toho musí být min. 5 se sboru za něž soutěží
- v případě dílčí poruchy časomíry se start bude opakovat
- v případě vážné neodstranitelné poruchy časomíry se budou doposud naměřené časy el. časomírou anulovat a pořadí závodu se bude určovat podle ručně naměřených časů
- ruční měření bude prováděno při každém útoku třemi stopkami, započítávat se bude prostřední čas
- start je povolený nízký i vysoký
- na povel startéra „Na místa !“ a „Připravte se!“ zaujmou soutěžící místo před startovní čarou. Soutěžící se nesmí dotýkat rukama ani nohama startovní čáry.
- na povel „Pozor!“ zaujmou soutěžící startovní postavení. Pokus je odstartován klaksonem nebo výstřelem, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svém místě v klidu.

Výstroj soutěžících:
- celé družstvo musí mít jednotný oděv, který přesahuje lokty a kolena
- v případě použití sportovní obuvi – tato bez hřebů a šroubovacích špuntů
- opasek lehký
- ochranná přilba – dle směrnic HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ příloha č. 6

Hodnocení Žďárské hasičské ligy:

Vyhodnocení jednotlivých soutěží:
Body za umístění jsou následující:

1. místo 15 bodů
2. místo 12 bodů
3. místo 10 bodů
4. místo 8 bodů
5. místo 6 bodů
6. místo 5 bodů
7. místo 4 body
8. místo 3 body
9. místo 2 body
10. místo 1 bod

Družstvo na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Předčasný odjezd povoluje hlavní pořadatel. Body za umístění dostanou pouze ta družstva, kterým se započítává platný čas z dokončeného PÚ a minimálně 4 členi družstva se zúčastní závěrečného vyhlášení výsledků. Při stejném dosaženém čase se přidělí stejná bodová hodnota za lepší umístění.

Celkové hodnocení Žďárské hasičské ligy:
Zpracování celkových výsledků a slavností vyhodnocení provede rad Žďárské hasičské ligy ihned po skončení poslední kola soutěže. Do celkového hodnocení se započítávají celkové bodové zisky družstev z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhodne vždy počet lepších umístění.
Do celkového hodnocení budou zařazena a finanční odměnu dostanou pouze ta družstva, která absolvovala nejméně 8 soutěží.
Závěrečného hodnocení se musí zúčastnit minimálně 4 zástupci patřičného družstva, aby jim mohla být předána odměna za umístění. Nutno přivézt razítko svého SDH. Při neúčasti na závěrečném hodnocení se finanční částka přidělí dalšímu družstvu v pořadí.Kalendář soutěží na rok 2005

Dolní Loučky.....13­. února 2005…zač. 10.00 / 1. kolo
Velké Meziříčí.....­.1. května 2005…zač. 13.00 / 2. kolo
Litava.......­....15. května 2005…zač. 13.00 / 3. kolo
Netín........­...22. května 2005…zač. 13.00 / 4. kolo
Kaly.........­...29. května 2005…zač. 10.00 / 5. kolo
Olší.........­...19. června 2005…zač. 13.00 / 6. kolo
Lavičky......3­.července 2005…zač. 13.00 / 7. kolo
Kuřimské Jestřabí…5. července 2005…zač. 13.00 / 8. kolo
Radostín nad Oslavou…10. července 2005…zač. 13.00 / 9. kolo
Lhotky.......­.21. srpna 2005…zač. 13.00 /10. kolo
Katov........28­. srpna 2005.....zač. 13.00 /11. kolo
Nové Město na Moravě – Sportovní
areál u Hotelu SKI.....4. září 2005…zač. 10.00 /12. kolo

Text:Tomáš Entlicher
Sdílet