Úterý 26. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičili hasiči i studenti

Dne 13. ledna 2005 ve 12.45 hodin se uskutečnilo taktické cvičení na hlavní budovu SOŠ, SOU obchodu a služeb v Chrudimi.

Tématem cvičení bylo zdolávání požáru ve druhém nadzemním podlaží ve východní části hlavní budovy školy a záchrana ohrožených osob pomocí výškové techniky.
Učitelé a žáci se při řízené evakuaci přemístili do tělocvičny. Ve třetím nadzemním podlaží, nad místem požáru, se nacházela skupinka osob ohrožených zplodinami hoření. Skupinka se nemohla právě přes zakouření dostat ze schodiště ven z budovy. Prioritou zasahujících hasičů byla záchrana ohrožených osob pomocí výškové techniky –automobilového žebříku AZ 30 Renault Camiva. Další skupina hasičů zdolávala simulovaný požár .
Cílem cvičení bylo procvičit nasazení a taktickou připravenost jednotky HZS Chrudim při záchraně osob a prohloubení schopnosti velitelů a hasičů při hasebním zásahu, kde je větší koncentrace osob a seznámení s prostory SOŠ, SOU obchodu a služeb Chrudim.

nstržm. Vendula Horáková
Sdílet