Čtvrtek 21. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z historie hasičského sboru města Brna

Jedenáct let po pražském sboru byl založen profesionální hasičský sbor i v Brně. Patří tak mezi nejstarší v republice.

V Brně se stal propagátorem této myšlenky obecní rada pan Alois Herthl, který od padesátých let 19. století předkládal obecní radě zprávy o požárech a usiloval soustavně o založení placeného hasičského sboru. Městská rada jeho návrhy soustavně odkládala, neboť se obávala dalších výdajů. Herthlův návrh byl schválen teprve 7. prosince 1863. Na jaře 1864 tvořilo sbor 6 mužů (kominík, zedník, 2 tesaři, 2 muži k obsluze stříkačky) a prvním velitelem – cvičebním mistrem (J.Gregorovič) byl příslušník vídeňského hasičského sboru, který sloužil za vzor pro město Brno. Sídlem hasičského sboru byla nynější Stará radnice, kde stálo i tzv. „Hasičské skladiště“, stáje pro koně a prostory pro mužstvo. V této době mělo město Brno asi 65 000 obyvatel. Nově vzniklý sbor se rychle rozvíjel. V roce 1875 tvořilo tuto jednotku 12 mužů, v roce 1878 – 15 mužů a v roce 1894, kdy město mělo přes 90 000 obyvatel to bylo již 24 mužů. V době získání samostatnosti Československa byla k městu Brnu připojena řada doposud samostatných předměstí, počet obyvatel přesáhl 200 000 a početní stav hasičského sboru činil 50 mužů. Další zvyšování početního stavu hasičů souvisí zejména s rozvojem průmyslové výroby ve městě. Proto již v roce 1930 tvořilo sbor 60 hasičů, 1932 – 62 hasičů a v roce 1937 – 69 hasičů. V době druhé světové války byl hasičský sbor posílen na 183 hasičů.

První výstroj a výzbroj hasičského sboru byla zakupována podle vzoru vídeňských hasičů. Uniforma byla ze sukna tmavošedé barvy, pracovní oblek z dvojitého sukna a přilbu navrhl sám radní Herthl. V roce 1868 byla zakoupena za 2000 zlatých Knaustova stříkačka „Herold“. Na konci roku 1895 byl již sbor vybaven třemi stříkačkami, dvěma vozy pro dopravu hasících potřeb, pěti vozy k přepravě hadic a pěti vozy na dopravu vody. Hasiči měli k dispozici celkem 1 000 m hadic. Všechny vozy byly tažené koňmi. První parní stříkačka byla zakoupena v roce 1896 a v květnu 1898 byl opatřen pojízdný mechanický žebřík Magirus s dostupnou výškou 22 m. Žebřík byl dodán z výrobního závodu v Ulmu a zdá se, že tradice se dodržuje i nadále, protože ze stejného výrobního závodu je dodán současný největší automobilový požární žebřík o dostupné výšce 52 m a připravuje se dodávka dalšího moderního automobilového žebříku. První automobilová stříkačka byla zakoupena již v roce 1916 a další v roce 1918. Tyto stroje však nebyly dostatečně spolehlivé a hasiči raději vyjížděli s koňmi. Stavební rozvoj města a pokrok v technice vytvořily nové poměry a bylo nutno doplňovat inventář novými stříkačkami a zejména mechanickým žebřem „Praga – Metz“ s dostupnou výškou 31 metrů, který byl zakoupen v roce 1928 za 350 000 Kč.

Zdroj: www.hasicibm.cz
Sdílet