Úterý 19. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Lidovecký sen

Hlavní principy novelizace zákona o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů představili 13. 1. předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek, předseda odborné komise KDU-ČSL pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Kopřiva a předseda odborné komise KDU-ČSL pro obranu Pavel Severa.

„Vydávat obrovské finanční prostředky na bývalé policisty neřeší stav rostoucí kriminality. KDU-ČSL chce prosadit takové změny v zákoně, aby policisté byli zaplaceni okamžitě, ne až v důchodu,“ uvedl na tiskové konferenci Miroslav Kalousek.
Odložení účinnosti služebního zákona a jeho novelizace do takové podoby, která by respektovala finanční možnosti státu a základní principy sociální soudržnosti a solidarity, bylo dlouhodobou snahou KDU-ČSL. Představené principy nové podoby zákonů, které vypracovala odborná komise KDU-ČSL pro vnitřní bezpečnost, vycházejí z předpokladu, že objasněnost kriminality, kvalitu a ochotu policie nezajistíme tím, že budeme dobře platit policisty až po aktivní službě (výsluhy). „Konečně pravděpodobný odchod třiceti procent policistů kvůli výhodné výsluze, která byla ve stávajícím návrhu služebního zákona, by mohl ohrozit činnost policie jako takové,“ dodal Pavel Severa.
„Pokud policisty zaplatíme hned a nebudeme čekat až zestárnou, přispěje to k výběru kvalitnějších policistů, zmenší se fluktuace u policie a vytvoří se tak i antikorupční faktor,“ vysvětlil Jaroslav Kopřiva. Výsluha je podle názoru KDU-ČSL dávka za ztížení uplatnění na trhu práce. Měla by se vyplácet pouze v produktivním věku a měla by být stejná pro všechny bývalé policisty včetně pravidla zamezení souběhu s dalším příjmem ve státní správě. Její výše by měla odrážet výši průměrného platu. KDU-ČSL bude prosazovat, aby přesčasy byly placené u řadových příslušníků nad 50 hod./rok (podle stávajícího zákona to je 300 hod./rok).
Součástí návrhů, se kterými KDU-ČSL osloví své koaliční partnery, je i sada antikorupčních opatření včetně zakotvení vnějších a vnitřních kontrolních mechanismů činnosti policie, jako je například obligatorní bezhotovostní výplata mzdy, princip rotace na funkcích, maximální doba v jedné funkci, opakovaná výběrová řízení na funkce – účast samosprávy, odlišný způsob jmenování policejního prezidenta a dalších vybraných řídících funkcí uvnitř policie, bezhotovostní platební styk v blokovém řízení či důsledné vyřizování stížností občanů.
Představitelé KDU-ČSL potvrdili, že představené návrhy KDU-ČSL považuje za lepší řešení nejenom pro občany naší země, ale i pro policisty a hasiče.


A co si myslíte Vy ?
Sdílet