Neděle 24. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z cisterny uniklo 10 000 litrů motorové nafty

Dne 24. 1. 2005 ve 20:37 hod. byli hasiči informováni na tísňové lince 112 o vážné dopravní nehodě v Ostrožské Nové Vsi.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště se dvěma cisternami, kterou posílila jednotka sboru dobrovolných hasičů z Ostrožské Nové Vsi. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v zatáčce u mlékárny došlo k dopravní nehodě mezi nákladní soupravou (SK), cisternou (CZ) a osobním autem (A). Při střetu nákladního auta s cisternou došlo k silnému poškození ventilů přepravních nádrží a následnému rychlému úniku převážené motorové nafty. Při dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn.

Po zjištění závažnosti situace byla na místo vyslána následující posilující technika a hasiči:
HZS Uherské Hradiště – speciální protichemický vůz, tranzit na přepravu sorbentů, další cisterna a osobní auto
HZS Zlín – speciální protichemické vozidlo, cisterna a dvě osobní auta
HZS Uherský Brod – nákladní auto na přepravu sorbentů
HZS Hodonín – nákladní vozidlo se speciálním hladinovým čerpadlem a sorbenty
SDH Uherský Ostroh – cisterna

Celkem se na místo zásahu sjelo postupně čtrnáct vozidel hasičů s různou technikou a stupněm určení pomoci. Na zajištění události pracovalo na místě přes třicet profesionálních i dobrovolných hasičů ze šesti jednotek. Další jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice zajišťovala zálohu výjezdu pro oslabené Uherské Hradiště.

Po úniku asi 10 tisíc litrů převážené motorové nafty na vozovku se tato dostala do obecní kanalizace a dále mimo obec do vodních odvodových kanálů. Prioritním úkolem hasičů bylo zajistit unikající motorovou naftu z cisterny a zabránit šíření nafty po vodních kanálech. Vodní kanály jsou napojeny na místní štěrková jezera s vodárenskou nádrží na pitnou vodu, kam se motorová nafta nesměla dostat. Hasiči bleskově položili několik krátkých norných stěn k zabránění šíření nebezpečí. Uniklá nafta byla postupně na stěnách zachytávána, hasiči sbírána a odčerpávána do náhradních nádob mimo vodní toky.

Na místě havárie se hasiči soustředili na zasypání vozovky sorbenty a snížení rizik z uniklé nafty. Namrzlá vozovka s rozlitou motorovou naftou byla velmi kluzká a hasiči museli při zásahu postupovat opatrně s důrazem na vlastní bezpečnost. Celá vozovka byla postupně zasypána a mohlo se dál pracovat na zachytávání stále unikající nafty do náhradních nádob. Asi hodinu po nehodě přijela na místo záložní cisterna, do které hasiči začali přečerpávat zbylých asi 20 tisíc litrů pohonných hmot. Přečerpání nafty bylo ukončeno v 00:15 hod. dne 25. 1. 2005.

Po celou dobu havárie byla vozovka na hlavním silničním tahu uzavřena a veškerá doprava byla policií odkláněna na náhradní objízdnou trasu. Podle policie nehodu zavinil řidič nákladní soupravy, který nezvládl průjezd zatáčkou, narazil do projíždějící cisterny a následně také do osobního auta. Hmotná škoda způsobená střetem tří vozidel byla předběžně vyčíslena na 4,2 mil. Kč. Uzavírka komunikace bude pravděpodobně trvat do ranních hodin.

Hasiči při zásahu bojovali především z časem a úkolem co nejdříve zachytit uniklou naftu. K tomu potřebovali velké množství sorbentů, jejichž svážení ze tří okresů (UH, ZL a HO) bylo organizováno operačními středisky HZS Zlínského a Jihomoravského kraje. Operační důstojníci postupně informovali o havárii zástupce obce Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště, pracovníky Povodí Moravy, vodovodů a kanalizací, správy a údržby silnic, odbory životního prostředí a další dotčené kompetenty. Při odvelení tak velkého množství zasahující techniky profesionálních hasičů z Uherského Hradiště byla pro případ potřeby zajištěna záloha z jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kunovice.

01:00 hod. 25. 1. 2004
- hasiči na čtyřech položených norných stěnách zachytávají přitékající naftu v silné vrstvě, kterou přečerpávají do barelů
- na místě pracuje speciální plovoucí čerpadlo z HZS Hodonín
- hasiči použili nafukovací ucpávku k preventivnímu utěsnění jedné z vpustí do štěrkového jezera

02:00 hod. 25. 1. 2005
- hasiči zaplnili všechny dostupné nádoby na přečerpávání nafty
- na místo vyjela cisterna z Čepra Loukov k odebrání a odvozu zachycené nafty

02:30 hod. 25. 1. 2005
- z místa dopravní nehody byly odtaženy vraky nákladní soupravy a osobního auta, cisterna dál zůstává na místě

03:30 hod. 25. 1. 2005
- poškozená cisterna odjela z místa dopravní nehody sama po vlastní ose a uvolnila tak vozovku

04:00 hod. 25. 1. 2005
- hasiči staví další dvě norné stěny (celkem už šest) na částech vodních kanálů
- na místo dorazila cisterna z Čepra Loukov
- policisté se chystají k otevření průjezdnosti hlavního silničního tahu I/55

04:10 hod. 25. 1. 2005
- policisté otevřeli průjezd obcí Ostrožská Nová Ves v obou směrech
- začalo přečerpávání zachycené nafty do přistavené cisterny z Čepra Loukov
- hasiči nadále zachytávají naftu na norných stěnách a čerpají ji mimo vodní kanály

07:00 hod. 25. 1. 2005
- stále probíhá zachytávání nafty na norných stěnách a její odčerpávání
- došlo k výměně směn hasičů

08:30 hod. 25. 1. 2005
- situace na místě se ustálila
- k likvidaci nasáklých sorbentů, norných stěn a odčerpané nafty s vodou přijede do 12:00 hod. soukromá firma z Ostravy
- postupně se snižuje počet zasahujících hasičů na nezbytné minimum
- hlavní záchyt uniklé nafty už proběhl

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
Sdílet