Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výšková technika SCHWING

Neobvyklé požární vozy.

Asi bude pro většinu hasičů překvapením to, že firma Schwing, která má více jak 50-letou tradici a je po celém světě včetně ČR (firma Zapa) známá výrobou tzv.betonpump, tak v USA má i svojí divizi na výrobu požární techniky, stejné vozy se vyrábějí i v mateřském závodě v Evropě. Jedná se konkrétně o hasící ramena, která jsou stavěna na bázi již zmíněných betonpump, tak i požární kloubové plošiny. Ty vycházejí konstrukčně samozřejmě také z betonpumpy.
Na rozdíl od dnes již klasických teleskopických plošin mají ale obrovskou výhodu v manévrovatelnosti do bočního vyložení a pod úroveň terénu, tím se zvyšuje možnost jejich použití. Je to dáno tím, že mají čtyři ramena oproti dvěma na teleskopu, nebo většinou třem na kloubových plošinách viz u nás známé druhy AVP 27-Tatra, Numela SkyLift 30-Mercedes apod. Jedinou nevýhodou plošin Schwing je jejich poměrně malá pracovní výška. Ta je maximálně 35 metrů. Tento typ s označením GMB-33/34 Vám nyní společně s hasícími rameny GLA-60, 90 a 110 stop/Evropa GLA- 33, 42 m představujeme. Plošina a zejména hasící ramena jsou vyráběny ve spolupráci s poměrně velmi známou americkou firmou na výrobu požárních vozidel Pierce Manufacturing Inc, v Evropě je to pak firma Rosenbauer. Ty dodávávají veškeré požární vybavení včetně čerpadel a Pierce také podvozky.
AVP GMB-34 s pracovní výškou max. 35 metrů a bočním vyložením 22 metrů je největším typem, co firma Schwing America – Fire Apparatus Division se sídlem v Minnesotě vyrábí. Stejně tak i evropský závod, v něm má plošina označení GMB-33. Její hlavní výhoda je v již zmíněné manévrovatelnosti. Další výbornou vlastností je vysokoprůtokový monitor v koši, ten může na požářiště doručit až 5000 l vody za minutu. Voda je dodávána požárním potrubím o průměru 125 mm. Pro své manévrovací schopnosti má plošina i poměrně velkou šíři vyložení stabilizačních vzpěr ve standardním tvaru H, která je celkově 6.100 mm. I přes tyto velké rozměry je plošina zapatkována do 1 minuty. Vše je řízeno počítačem a ovládání je možno provádět i bezdrátově (včetně monitoru). Nouzové ovládání je elektrické. Podvozky dodává firma Pierce- nejčastěji typ Dash pro americký trh. Pro evropský se staví na podvozku MAN – úprava Rosenbauer.
Plošiny USA/Evropa mají drobné odlišnosti v TTD, je to dáno i použitým podvozkem.

Základní TTD

AVP Schwing GMB – 33 MAN – Evropa (dříve podnikový hasičský sbor firmy Henkel Düsseldorf, nyní na prodej)

Podvozek : MAN 33 372 DF 6×4
Délka : 12.000 mm
Šířka : 2.050 mm
Výška : 3.400 mm
Šíře stabilizačních vzpěr ve vyloženém stavu : 6.100 mm
Osádka : 1+2
Celková hmotnost : 33.000 kg
Plošina : kloubová, čtyři ramena
Pracovní koš : 2×1 m, otočný, nosnost 500 kg
Max. pracovní výška : 34,5 m
Boční vyložení : 21,3 m
Vyložení pod úroveň terénu : 5,5 m
Rozsah otáčení : 460°
Čerpadlo : Rosenbauer 6000 l/min
Suchovod : 125 mm
Monitor : Rosenbauer RM60 E 2500–5000 l/min
Dostřik : 5000 l/min při 10 barech je 80 m voda/70 m pěna
Elektrocentrála : 8 kVA

Hasící ramena Schwing

Tyto betonpumpy na vodu s označením Schwing GLA-60, 90, 110 s pracovní výškou od 17 do 33 m pro americký trh, které jsou vybavené vlastním čerpadlem firmy Hale řady RME o výkonu od 9500 l do 13200 l a lafetovou proudnicí většinou typu TFT Tajfun/Monsoon s průtokem od 2300 do až 19000 l, se používají hlavně pro zásahy v petrochemickém průmyslu. Voda je dodávána požárním potrubím o průměru 203 mm. Jako pěnové zařízení je pumpách umístěn typ Husky Foam System 300 s přimísením do 6% od firmy Pierce. Nádrž pěnidla je na pumpách dle typu až o objemu 3550 l a je vyrobena z polypropylenu s doživotní zárukou. Stabilizační vzpěry jsou rovněž standardního typu H. Podvozky pro stavbu ramen jsou buď GMC,nebo Lance a Dash firmy Pierce. Pro evropský trh jsou to ramena GLA-33 a 42 s pracovní výškou 33 až 42 m, která se vyrábí ve spolupráci s firmou Rosenbauer nejčastěji na podvozcích MAN a Mercedes.
Výhoda těchto hasících ramen spočívá na rozdíl od požárních plošin hlavně ve schopnosti doručit na požářiště velké množství vody(nebo pěny) téměř bez rizika ohrožení hasičů. Stejně jako plošina jsou i ramena Schwing vyrobeny z ocele a také ovládací prvky jsou téměř shodné, je i možnost ovládat je bezdrátově. Na rozdíl od plošiny mají hasící ramena pouze 3 výložníky.

Základní TTD

Hasící rameno GLA – 90 High-Flow Articulated Water Toner/USA

Podvozek : Pierce Dash
Osádka : 1+3
Celková hmotnost : 36.675 kg
Motor : Detroit Diesel S 60
Výkon : 500 koní
Rameno : Schwing 90
Prac.výška : 27,3 m
Boční vyložení : 23 m
Vyložení pod úroveň terénu : 10,6 m
Čerpadlo : Hale RME
Výkon : 11.400 l/min
Monitor : TFT Monsoon
Průtok : 7.600 l/min
Pěna : systém Pierce Husky 300
Přimíšení : 1, 3 a 6 %U nás jsem o hasícím ramenu nenašel jedinou zmínku. V bývalé ČSFR (ČSSR) toto zařízení vlastnil a dnes ještě vlastní podnikový sbor Slovnaftu Bratislava (dnes Group 4 Falck-požární útvar). Mají ho postavené na podvozku Tatra 815 firmou Rosenbauer, rameno s označením LA 320 má max.dostupnou pracovní výšku 32 m.Na Slovensku údajně existuje ještě jedno stejné, ale bohužel nevím, u kterého sboru je dislokováno.
Závěrem bych ještě uvedl,že firma Schwing hasící rameno umístila i na požární loď.

Sdílet