Úterý 19. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nedodržování norem je národním sportem

V rámci výkonu státního požárního dozoru prováděl HZS ČR v loňském roce tematické kontroly dodržování povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, které byly zaměřeny na provozovatele činností v objektech pro ubytování.

Příslušníci HZS ČR tak v průběhu roku 2004 provedli v této oblasti celkem 1632 kontrol na celém území republiky, přičemž bez závad se obešla pouze zhruba 1/4 z nich (tedy 425 kontrol). Ve zbývajících 3/4 kontrol bylo zjištěno celkem 5 469 závad a provozovatelé ubytovacích zařízení byli vyzváni k jejich brzké nápravě.
Za tyto prohřešky udělily orgány státního požárního dozoru pokuty ve výši 67 500 Kč, v pěti případech došlo k zahájení správního řízení.

Závady u ubytovacích zařízeních se týkaly zejména neoznačení čísla tísňového volání (ve 330 případech-tedy 20,22 % provedených kontrol), neoznačení nouzových východů (399 případů, tedy 24,45 %), neprůchodnost komunikačních prostor (109 případů, 6,68 %), dále pak ve více než 12 % případů nebyl zpracován požární evakuační plán a zhruba v 10 % případů nedošlo ke zpracování dokumentace zdolávání požáru. Problémy byly zjištěny také v provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany, více než 15 % provozovatelů nedoložilo provozuschopnost přenosných hasících přístrojů a více než 14 % provozuschopnost hydrantů.
Častým pochybením se ukázalo být nesprávné začlenění činností provozovatelů ubytovacích zařízení podle míry požárního nebezpečí: tedy na činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 zákona o požární ochraně). Od této kategorizace se totiž odvíjí i konkrétní povinnosti provozovatelů. Pouze necelých 60 % z celkového počtu kontrolovaných provozovatelů bylo začleněno správně, necelých 9 % bylo začleněno nesprávně a 31 % začleněno nebylo.
Provozovatelé při modernizaci či rekonstrukci ubytovacích zařízení také často zapomínají na nutnost aktualizace požárních poplachových směrnic, požárních evakuačních plánů a dalších dokumentů tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu objektu a činnostem v něm provozovaných.

Výsledky kontrolních akcí ukazují, že provozovatelé ubytovacích zařízení stále nekladou dostatečný důraz na dodržování povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně a tuto oblast mnohdy zanedbávají. Z hlediska ochrany životů a zdraví občanů jsou pak zvlášť nebezpečné a alarmující zjištěné nedostatky v označování a průchodnosti nouzových východů. Zanedbání této povinnosti totiž v minulosti nejednou zbytečně způsobilo velké neštěstí a ztrátu lidských životů.

V roce 2004 likvidovaly jednotky požárních ochrany na celém území ČR celkem 76 požárů, které vznikly v objektech hotelů, motelů, motorestů, botelů, ubytoven, dětských domovů pro děti od 3 let a domovů mládeže. Požáry které vznikly na těchto místech zapříčinily přímé škody ve výši 16 510 650 korun. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří kouření, nesprávná obsluha, zanedbání bezpečnostních předpisů a technické závady.

Info:
Mgr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet