Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

XI. ročník Mistrovství České republiky Profesionálních Ha­sičů

ALOJZOV 2005

XI. ročník MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ
v silniční cyklistice

PROSTĚJOV 14. 8. 2005


MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov
Sportovní klub HZS Olomouckého kraje
ZO Odborového svazu hasičů Prostějov
Česká hasičská sportovní federace
XI. Mistrovství ČR hasičů profesionálů v silniční cyklistice
pořádá :
MV – generální ředitelství HZS ČR
HZS Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov,
Sportovní klub při HZS Olomouckého kraje,
Odborový svaz hasičů ZO ÚO Prostějov,
Česká hasičská sportovní federace

Zdravotnické zajištění: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého
Kraje, Aksamitova 8, Olomouc (nutno projednat)

Datum závodu: neděle, 14. srpna 2005, v 10.00 hod.
Místo startu : obec A L O J Z O V

Přihlášky: do 5. 8. 2005
1.) písemně na adresu HZS Olomouckého kraje
ÚO Prostějov
Wolkerova č. 6
796 01 Prostějov.
2.) emailem: jiri.vrba@hzsol.cz

Startovné: 100,– Kč, v termínu přihlášený příslušník
200,– Kč, nepřihlášený příslušník
Startovné se bude hradit při prezentaci
Prezentace: V místě startu od 8:00 do 9:30,
Závodníci jsou povinni při prezentaci předložit
služební průkaz příslušníka HZS nebo PČR.
Start závodu: v 10.00 hodin před hostincem v obci Alojzov

Trať závodu: zvlněná po silnicích III.třídy Alojzov, Myslejovice,
směr Otaslavice, Vincencov, Vranovice, Dětkovice,
Určice, Alojzov.
Délka okruhu : 16,2 km, převýšení cca 150 m

Kategorie: Profesionální hasiči

A – do 35 let 81 km – 5 okruhů start v 10.00 h
B – 35–45 let 64,8 km – 4 okruhy start v 10.00 h
C – 45–55 let 48,6 km – 3 okruhy start v 10.03 h
D – nad 55 let 48,6 km – 3 okruhy start v 10.03 h
F – ženy 16,2 km – 1 okruh start v 10.03 h
Osobnosti 16,2 km – 1 okruh start v 10.05 h

Závodu se mohou zúčastnit i příslušníci Policie ČR a to v jednotlivých věkových kategoriích. Vyhodnocení policistů proběhne samostatně..

Předpis:
Závodí se za částečně omezeného provozu dle pravidel ČSC
Závodnici jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, řídit se pokyny Policie ČR, rozhodčích a pořadatelů. Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody jimi způsobené. Změna tratě a termínu závodu vyhrazeny.

Podmínky prezentace: služební průkaz,průkaz občanského zaměstnance
úhrada startovného, cyklistická přilba, nerozhoduje
registrace.

Ceny: za první tři místa v kategorii HASIČI budou uděleny poháry
a věcné ceny. Každý závodník obdrží občerstvení a upomínkový
předmět.Ubytování: Ubytování si zajišťuje každý sám. Je možné zajistit nocleh v objektu HZS na centrální stanici Prostějov v prostorné učebně a v tělocvičně. Zde je nutné předem se na ubytování přihlásit součastně s přihláškou na závod a dále vzít si s sebou karimatku, případně lehátko a spací pytel. K dispozici je sprcha, WC, TV, malá kuchyňka.
Ubytování v prostorách HZS je zdarma.


Přihláška

Na XI. ročník MČR v silniční cyklistice hasičů profesionálů

Prostějov 14. 8. 2005


HZS …………………………………­………………..

Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….
Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….
Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….
Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….
Jméno a příjmení:……………………. Datum nar……………….

Ubytování:v pros­torách HZS : Ano Ne


Datum :


--------------------------------- -----------------------------------
razítko organizace podpis služebního funkcionáře
Sdílet