Úterý 19. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Texas City 1947

Město Texas City(Texas) na břehu Galvestonského zálivu je jedním z center petrochemického průmyslu v USA. Středeční neštěstí,při kterém zahynulo 14 lidí,není první tragédií v jeho historii.

Dne 16.dubna 1947 byli hasiči z Texas City povoláni do přístavu,odkud byl nahlášen požár na palubě nákladní lodi Grandcamp.Na loď bylo v tu dobu naloženo mimo jiné zhruba 2300 kg ledku amonného.

Požár vypukl asi v 8 hodin ráno. Hořel čtvrtý nákladní sklad.Posádka lodi se požár pokoušela uhasit vodou z konví a kýblů,pak hasicími přístroji. Roztažení hadic a jejich připojení k hydrantům zakázal první důstojník z obav,aby se neponičil náklad.Rozkázal uzavřít sklad a vpustit do něj páru.To bylo 8 hodin 20 minut.Po chvíli ovšem kryty ze skladových jícnů vyletěly,a ze skladu vyšlehly plameny. Mezitím dorazili i hasiči.Kvůli silnému žáru a hustému dýmu vykázali z lodi všechny členy posádky kromě kapitána lodě a pokračovali v hašení.To ovšem nebylo účinné,žár byl takový,že voda až do skladů nepronikla,už cestou se měnila v páru.

V té době už byly okolní hráze plné přihlížejících námořníků z ostatních lodí i zaměstnanců přístavu.Policie se marně snažila rozptýlit alespoň tu skupinu,co překážela hasičům u cisteren.

V 9 hodin 12 minut Grandcamp explodoval.Síla exploze byla strašná.Loď se rozletěla na mnoho kusů,až dvoutunové kusy byly odmrštěny do okruhu dvou mil od místa exploze.Exploze také zvedla vlnu,která nadzdvihla padesátimetrový vlečný člun a přehodila ho přes hráz na parkoviště.Dalších asi 600 automobilů zalila voda. Čtyři hasičské cisterny,zasahující u požáru,přeletěly hráz a skončily v moři. Všech 27 hasičů(celý sbor měl v té době 50 příslušníků),kte­ří byli na palubě Grandcampu,za­hynulo. Obětí exploze se stala také dva menší letouny,přelé­távající v té době přímo nad Galvestonským zálivem.Tlaková vlna srovnala se zemí několik set domů na protějším břehu a vyrazila okna v okruhu 25 mil.Experti později vypočítali,že výbuch měl sílu pěti 25tunových leteckých bomb.

To nejhorší ale mělo teprve přijít.Výbuchem vymrštěný hořící náklad a části lodi se rozletěly po přístavu i do města.V přístavu se zhroutila skladiště a naftové věže.Vše začalo hořet,a to včetně 6 rafinerií.Ro­povody popraskaly,a město zalévaly vlny hořící ropy.Vzhledem k tomu,že městský hasičský sbor v podstatě přestal existovat,nebyl nikdo,kdo by se alespoň pokusil hasit.Prioritou pro všechny bylo co nejrychleji uniknout z dosahu požáru.Požár zachvátil i chemičku Monsanto Chemical Works.Z hořícího skladu chemikálií se nad město valil mrak výparů z hořící síry.Mnoho obyvatel tak bylo otráveno kysličníkem siřičitým.

Do města se urychleně sjížděly hasičské sbory z okolí – z Houstonu, Galvestonu, Velasky, High Islandu a další. Ani ty neměly šanci požáry zvládnout. Hlavní úsilí hasičů a policie tedy bylo vynaloženo na evakuaci všech lidí,kteří se ještě nedostali pryč z města. Kromě mnoha mrtvých tu byly i stovky zraněných,mnozí těžce.Mnoho lidí bylo popáleno,přio­tráveno,poraně­no střepy z vyražených oken,a to hlavně v obličeji,mnozí přišli o zrak. To všechno museli záchranáři zvládnout.Do města se sjížděly posily i ze vzdálenějších měst,na pomoc byli vysláni i vojáci z nedaleké pevnosti Fort Crooker, guvernér nařídil odeslat do města všechny dostupné prostředky chemického hašení.

Když už se zdálo,že se podařilo zamezit šíření požáru,explodovaly další dvě lodě,parníky Highflyer a Wilson B.Keene,poškozené při explozi Grandcampu.Byly naložené taktéž ledkem amonným,Highflyer navíc vezl dva tisíce tun síry.Tato exploze poničila a zapálila ropné sklady dvou společností,které „přežily“ první výbuch.

Požáry se podařilo zvládnout až po třech dnech. Teprve 19.dubna 1947 se požáry přestaly šířit,a postupně mohly být uhašeny. Město Texas City v podstatě přestalo existovat,a muselo být postaveno znovu. Totéž platí o rafinériích a chemických závodech ve městě. Ve městě, přístavu a ve vodách zálivu bylo nalezeno zhruba 1800 obětí. Několik set lidí se nepodařilo nalézt,zůstali nezvěstní. 3500 lidí bylo těžce zraněno,lehce zraněných bylo mnohem víc. Bez přístřeší zůstalo asi 15000 lidí. Materiální škody byly vyčísleny na téměř 100 milionů dolarů.

Vyšetřování tragédie bylo náročné. Naprostá většina lidí, kteří byli svědky požáru, zahynula. Loď nebylo možné zkoumat. Komise nakonec dospěla k závěru,že nejpravděpodobnější příčinou požáru byl odhozený nedopalek(podle předpisů přístavu v Texas City bylo nakladačům povoleno kouřit). Příčinou exploze pak neznalost posádky, zejména nařízení prvního důstojníka hasit párou.

Že jsou lidé nepoučitelní,se ukázalo ještě toho roku.V červenci a srpnu 1947 došlo k dalším dvěma explozím lodí naložených ledkem amonným.Zahynulo při tom dalších asi 200 lidí,došlo ke značným materiálním škodám.

Aleš Palatka

Zdroje:Lev N. Skrjagin – Tajemství námořních katastrof
RTL Buchedition – 20. století v obrazech – Největší katastrofy a neštěstí
Internet
Sdílet