Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požární tramvaj Schörling

Unikát ve výbavě slovenských podnikových hasičů.

Když se v hlavním městě SR Bratislavě před mnoha lety započalo s výstavbou největší vozovny MHD Jurajov dvor, která dnes slouží jak pro tramvaje, tak i pro autobusy, vyvstala samozřejmě také potřeba zajištění její požární ochrany. Vznikl tedy Závodný hasičský útvar DP Bratislava, PS Jurajov dvor. V jeho vozovém parku se nalézala klasická technika – CAS 25 Škoda 706, posléze CAS 25 K Liaz 101, speciální práškový vůz Škoda 706 atd. Nakonec byl i upraven autobus Karosa B 732, podobně jako v Praze. Co je ale nejzajímavějším kusem vozového parku ZHÚ DP, bude pro mnohé čtenáře velkým překvapením. Je to požární tramvaj Schörling. Její úpravu z původního kolejového brusu, který byl vyroben v roce 1972 firmou Schörling Hannover, navrhl sám velitel ZHÚ mjr. Marián Gáborík. Potřeba takovéhoto typu požárního vozidla vyvstala hlavně z důvodu zásahů ve velkých halách tramvajových stání, kde není žádná přístupová pozemní komunikace mezi kolejemi. To, že požární tramvaj vznikne z vozidla Schörling, nebylo žádnou náhodou. Největší výhodou a důvodem proč byl na požární tramvaj zvolen právě tento typ, je možnost jeho obousměrného provozu, tudíž pohodlně zajede i vyjede z místa zásahu. Požární tramvaj je určena na zásahy výhradně v areálu vozovny, občas se využije i na odtah jiné tramvaje.

Provedení přestavby bylo zadáno opravárenským dílnám DP Bratislava – odbor rekonstrukce. Ten jí provedl ve spolupráci s DP hl.m. Prahy, a.s. – Ústřední dílny Hostivař. Celá přestavba spočívala v umístění nádrží na vodu/2500 l a pěnidlo/300 l, montáží čerpadla HALE s elektrickým pohonem o výkonu 1500 l/min a hasících zařízení CAFS, CO2(S 500) a 500 kg prášku(2×P 250 kg). Jeho požární vybavení je dále standardní jako u vozidel CAS + speciální vybavení na tramvaje(elek­tronářadí, zkratovací tyče atd.). Osádku tvoří řidič – strojník a tři hasiči. Pro jejich osobní ochranu jsou v tramvaji 4ks IDP Saturn S 7 v přetlakové verzi, přilby a zásahové nomexové kabáty Rosenbauer.

Zatím poslední zásah měl Schörling v červnu roku 2004, kdy začala ve vozovně Jurajov dvor hořet tramvajová souprava v jeho těsném sousedství na vedlejší koleji. Více o tomto unikátu jsem bohužel nezjistil. Jen ještě něco málo provozních údajů. Vůz je vybaven dvěma nezávislými brzdami – elektrodynamickou a mechanickou kleštinovou. Trakční výzbroj pocházející převážně od firmy AEG je zcela běžná pro tyto dvounápravové vozy. Rozjezdové a brzdové odpory jsou umístěny na střeše. Vnitřní prostor vozu je rozdělen na hlavní a pomocné stanoviště řidiče a oddělení pro požární vybavení. Dále snad jen to, že podobný vůz byl kdysi plánován i pro DP hl.m. Prahy, a.s. – Ústřední dílny Hostivař.
Sdílet