Středa 20. října 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

2.přebor HZS ČR v plavání

Propozice 2. mistrovství Hasičského záchranného sboru ČR v plavání a Přeboru útvarů Ministerstva vnitra a policejních škol MV

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:
Odbor sportu MV ve spolupráci s SKPŠ Praha, MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s HZS hl.m. Prahy a ČAHD.

Techn. provedení:
Odbor sportu MV.

Místo:
bazén Policejní akademie ČR Praha.

Datum:
28. dubna 2005.

Organizační výbor:
Mgr. Tomáš Zezula – ředitel závodu,
Mgr. Jindřiška Budweiserová – tajemník,
Karel Fencl – vrchní rozhodčí.

Zdravotní zajištění:
Odbor sportu MV.

Podmínky účasti:
1) služební průkaz HZS ČR, průkaz zaměstnance HZS ČR nebo zaměstnance MV,
2) potvrzení o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší 12 měsíců).

Přihlášky:
zaslat poštou na přiloženém formuláři, potvrzené služebním funkcionářem na MV-GŘ HZS ČR nejpozději do 12. dubna 2005, současně elektronickou poštou na e-mail: jan.dvorak@grh.izscr.cz, popř. faxem na číslo 974 819 964. V přih­lášce vyplnit všechny údaje, u závodníka v rubrice disciplíny uvést pořadová čísla a zkratky disciplín (nejvýše 4), ve kterých bude startovat, a v rubrice dosažený čas nejlepší osobní výkon v disciplíně – slouží k nasazení do drah.

Z kapacitních důvodů je maximální počet účastníků mistrovství omezen, proto na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
V přihlášce rovněž uveďte konkrétní zájem o ubytování z 27. na 28. dubna 2005 – viz. níže – a číslo mobilního telefonu.

Informace:
mgr. Jan Dvořák – MV-GŘ HZS ČR – 974 819 717, 728 574 179.

Ubytování:
zdarma jen v omezeném počtu, další individuálně ve veřejných ubytovacích zařízeních za úhradu. MV-GŘ HZS ČR si vyhrazuje právo rozhodnout o ubytování na základě přihlášek, dojezdové vzdálenosti a počtu zájemců. Podrobně bude řešeno přímo se zájemci.

Stravování:
studený oběd dne 28. dubna 2005 bude poskytnut pořadatelem.

Doprava:
zajišťuje vysílající útvar.

Náležitosti:
jako na služební (pracovní) cestě.

Technická ustanovení

Předpis:
závodí se podle Pravidel plavání Českého svazu plaveckých sportů, platných od 1. září 2002, Pokynu vrchního požárního rady ČR č. 1/2000 (Soutěžní řád), pokynů ředitele odboru sportu MV č. 33/2003 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), č. 34/2003 (Pokyn ke sportovním soutěžím v resortu Ministerstva vnitra v roce 2005) a č. 5/2005 (Rozpis a pravidla Policejního mistrovství 2005 v plavání) a podle těchto propozic.

V soutěži bude použito pravidlo dvou startů. Jeden závodník(-ce) se může zúčastnit pouze 4 individuálních závodů.

Vedoucí družstev při prezentaci nahlásí případné změny disciplín soutěžících oproti přihlášce. Možnost změn disciplín se uzavírá s ukončením prezentace.

Kategorie:
Muži:
I. věková kategorie – do 30 let včetně (narození 1975 a mladší),
II. věková kategorie – do 40 let včetně (narození 1965 – 1974),
III. věková kategorie – nad 40 let (narození 1964 a starší).
Ženy:
bez rozdílu věku.

Disciplíny:
1. 100 m volný způsob ženy (VZŽ)
2. 100 m volný způsob muži (VZM)
3. 100 m prsa ženy (PŽ)
4. 100 m prsa muži (PM)
5. 50 m motýlek ženy (MŽ)
6. 50 m motýlek muži (MM)
7. 100 m znak ženy (ZŽ)
8. 100 m znak muži (ZM)
9. 50 m volný způsob ženy (VZŽ)
10. 50 m volný způsob muži (VZM)
11. 200 m osobní polohový závod ženy (PZŽ)
12. 200 m osobní polohový závod muži (PZM)
13. 4×50 m volný způsob (VZ)
14. 4×50 m polohová štafeta (PŠ)

Štafety mohou být složeny kombinovaně (muži, ženy, různé věkové kategorie) z příslušníků jednoho HZS kraje.

Závěrečná ustanovení

Hodnocení: umístění v kategorii bude hodnoceno, a současně titul mistra náleží, jen při startu nejméně 5 závodníků stejné kategorie v disciplíně. Při účasti méně závodníků bude kategorie pro vyhodnocení sloučena s nejbližší mladší kategorií. U žen bude hodnoceno umístění a náleží titul mistryně při startu nejméně 5 závodnic v disciplíně. Umístění štafet bude hodnoceno jen při startu nejméně 3 štafet.

Ceny :
závodníci na 1. – 3. místě v závodě jednotlivců i štafet obdrží medaile a diplomy. Vítězové v závodech jednotlivců věcné ceny.

Postup:
na základě dosažených výsledků bude provedena nominace reprezentačního družstva HZS ČR pro Mistrovství Evropy hasičů 2006.

Časový program 28. dubna 2005

8.30 – 9.00 – prezentace ve vestibulu bazénu Policejní akademie ČR
9.00 – 9.45 – rozplavání
9.55 – nástup závodníků
10.00 – zahájení soutěží – soutěže budou probíhat podle výše uvedeného pořadí disciplín
cca v 15.00 – zakončení přeboru

Vyhlašování vítězů bude probíhat průběžně mezi jednotlivými disciplínami.

Upozornění:
1. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podle počtu závodníků průběh, jednotlivé kategorie i disciplíny.
2. Zámek ke skříňce v šatně PA se zapůjčuje jen na zálohu 20,– Kč a dále je nutno mít dvoukorunovou minci na otevření skříňky.


Přihláška na Mistrovství Hasičského záchranného sboru ČR v plavání Policejní akademie Praha – 28. dubna 2005
Sdílet