Pondělí 15. dubna 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hirošima a zrod atomového věku

V pondělí 6. září 2010 se v 11 hodin uskutečnil křest knihy Hirošima a zrod atomového věku od profesora Zdeňka Dienstbiera v prostředí Akademického klubu 1. LF UK ve Faustově domě na Karlově náměstí. Kmotrem knihy se stal děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Celá akce se uskutečnila v rámci tiskové konference k „Putovní výstavě Ligy proti rakovině Praha“.

Autor, který byl průkopníkem a dlouhá desetiletí klíčovou osobností české nukleární medicíny, nejprve přibližuje hrůzné následky výbuchů atomových zbraní v srpnu 1945. Následně se zabývá celosvětovou jadernou kontaminací v důsledku testů jaderných zbraní a protesty světové veřejnosti, které v 70. letech vedly ke vzniku organizace IPPNW – Lékaři za odvrácení jaderné války.

Druhá a třetí část knihy je věnována mírovému využití objevu štěpení atomového jádra, zejména vzniku nových oborů medicíny. V závěrečné části publikace se autor za pomoci Ing. Z. Prouzy, CSc., věnuje jaderným elektrárnám včetně podrobného rozboru jejich havárií. Kniha je určena v prvé řadě laickým zájemcům, ale nové poznatky zde můžou najít i mladší odborníci, neboť prof. Dienstbier „byl při tom“.

Citace z knihy

Postavení Ústavu biofyziky a nukleární medicíny a pracovní výsledky jeho pracovníků v šedesátých letech vedly k úvaze výstavby nového objektu, neboť prostory ve starých budovách fakulty bránily většímu rozmachu. Znamenalo to připravit podklady pro projektanty. Sousto to bylo skutečně mimořádné. Taková nabídka se však neodmítá. Alespoň většina vedoucích pracovníků ústavu se k návrhu postavila vstřícně. Sám, aniž jsem se příliš zajímal o platná ustanovení o stycích se zahraničními vládními organizacemi, jsem napsal do Atomové agentury pro využití atomové energie (IAEA) ve Vídni. Žádal jsem je o plány již existujících podobných zařízení ve světě. Odpověď byla nečekaná. IAEA vysvětlovala, že mají zdokumentovány existující jaderné reaktory a elektrárny, ale nikoli výzkumná pracoviště s biologickým nebo lékařským zaměřením. Nabídla mi studijní cestu k sepsání souborné informační zprávy.

Knihu získá zanedlouho jako jednu z cen výherce soutěže, připravované serverem POŽÁRY.cz

Sdílet