Pátek 5. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Křest berounského hasičského Yeti

Dne 13. září 2010 proběhlo na stanici HZS Středočeského kraje v Berouně každoroční setkání přispěvovatelů této jednotky HZS Středočeského kra­je.

Letošní akce se účastnili zástupci 12 přispěvovatelů berounských hasičů – měst, obcí a firem regionu, kteří hasičům věnovali finanční či věcné dary. Přizváni byli dále vedoucí základních složek IZS a zástupci krajského ředitelství HZS Středočeského kraje a tisku.

Hlavním bodem programu akce bylo slavnostní zařazení do výjezdu nového velitelského automobilu ŠKODA YETI 4×4, který je prvním požárním speciálem na tomto podvozku v České republice dodaným společností Škoda Auto, a. s. Právě pořízení tohoto vozidla bylo realizováno z mimorozpočtových zdrojů. Hlavním zdrojem byl příspěvek města Beroun na zajištění požární ochrany v roce 2010 ve výši 270 tis. Kč, který doplnily sponzorské dary firem a dalších obcí regionu v souhrnné výši 243 tis. Kč. Přispěvovatelům ještě jednou děkujeme.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kra­je

Sdílet