Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dotace obcím na novou techniku

Až do 30. dubna letošního roku mohou jednotlivé obce požádat o účelové dotace na pořízení nové požární techniky v roce 2006. Ilustrač­ní foto.

Řádně vyplněnou žádost opatřenou všemi formálními náležitostmi a dokumenty musí zřizovatelé jednotek požární ochrany, tedy obce, podat na MV- generální ředitelství HZS ČR prostřednictvím příslušného HZS kraje. O poskytnutí a výši dotace rozhoduje generální ředitel HZS ČR, a to na základě návrhu odborné komise MV-generálního ředitelství HZS ČR, která transparentním způsobem a dle jasných kritérií (např. velikost obce, počet zásahů jednotky, stávající stav její techniky) jednotlivé žádosti nejdříve posoudí a stanoví pořadník.

O výsledku vyhodnocení žádostí o poskytnutí účelových dotací na příslušný rozpočtový rok budou jednotlivé obce ze strany MV-GŘ HZS ČR písemně vyrozuměny nejpozději do 30. května.

Účelová dotace může být poskytnuta pouze pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III, a dle rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR pouze na následující typy techniky: CAS 8, CAS 16, CAS 24, DA 8 a DA 16. Dotace může činit nanejvýše 50% pořizovací ceny požární techniky, maximálně však 2 miliony korun (v případě CAS), či 800 tisíc (v případě DA)


Tato reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí probíhá v rámci dotačního programu „Rozvoj a obnova materiálně- technické základy hasičského záchranného sboru ČR.“ V roce 2003 bylo takto pořízeno 5 vozidel a celková částka dotací byla 10 milionů Kč, v roce 2004 se jednalo taktéž o 5 vozidel, ale dotace dosáhly výše 12,8 mil. Kč. V letošním roce 2005 by pak mělo dojít k pořízení celkem 13 vozidel a celková výše státních financí na tyto dotace je 28,8 mil. Kč.

Vedení HZS ČR si uvědomuje, že stav požární techniky u mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů není ideální a jejich technika je mnohdy zastaralá. I přes omezené finanční prostředky se proto snaží přispět k zlepšování této situace a je třeba konstatovat, že se to i díky pomoci a aktivitě mnohých obcí alespoň částečně daří.

DOTOVANÉ TYPY POŽÁRNÍ TECHNIKY:


- CAS 8
konstrukce podvozku silniční nebo smíšený, hmotnostní třída lehká nebo střední
a v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem
o jmenovitém výkonu 800 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly,
- CAS 16
konstrukce podvozku silniční nebo smíšený, hmotnostní třída lehká nebo střední
a v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem
o jmenovitém výkonu 1 600 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly,
- CAS 24
konstrukce podvozku smíšený, ve výjimečných případech terénní, hmotnostní třída
střední*) v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2 400 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly.

- DA 8(16)
konstrukce podvozku silniční nebo smíšený, hmotnostní třída lehká v provedení základním nebo speciálním redukovaném, s výjimkou bodu 5 písm. a) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 49/2003 Sb., (tzn. ne v provedení souprava tažné motorové vozidlo a požární přívěs). S přenosnou stříkačkou o jmenovitém výkonu 800 (1 600 l.min-1) a kabinou osádky s minimálně 6 sedadly, maximálně 9 sedadly.


* Při jiné hmotnostní třídě je nutné individuální posouzení a předchozí souhlas MV-generálního ředitelství HZS ČR.PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet