Sobota 15. prosince 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner recyklujte s hasici 970 OK

Plyn

Hasební účinek inertních plynů je založen na dusivém efektu. Mezi uvedené plyny patří např. dusík, oxid uhličitý a vodní páry. Nejvýznamnějším a nejčastěji používaným i pro hasicí přístroje je oxid uhličitý CO2.

Při použití oxidu uhličitého jako hasební látky poklesne obsah kyslíku ve vzduchu natolik, že proces hoření je přerušen. Je vhodný zejména pro hašení elektrických zařízení pod napětím a k hašení požárů hořlavých kapalin a plynů. Je elektricky nevodivý a nezanechává zbytky po odpaření. Nevýhodou je, že při hašení v uzavřených prostorách je hasební koncentrace CO2 životu nebezpečná (nebezpečí udušení).

Sdílet
Banner Seal navíjáky OK