Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pěna

Hasební pěna je směs vody, pěnidla a vzduchu. Přimísením pěnidla do vody vzniká při výstřiku z pěnotvorné proudnice k přisátí vzduchu a tím k vytvoření hasební pěny.

Hasební efektem je zde izolace (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů do pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku) a ochlazování (u těžké pěny).

Mezi způsoby použití patří hašení plošné – stříkáním, pokládáním na povrch v ploše nebo objemové – vyplnění prostoru, používá se střední a lehká pěna.

Pěnu známe chemickou – suchou (prášek + voda), mokrou (2 roztoky, jeden zásaditý, druhý kyselý, jejich spojením se vytvoří pěna) a vzduchomechanická (voda + pěnidlo + vzduch). U hasičů je téměř výhradně používána pěna vzduchomechanická.

Pěnu dělíme na těžkou (číslo napěnění 6 – 20), střední (číslo napěnění 20 – 200) a lehkou (číslo napěnění > 200), kde číslo napěnění udává, kolik litrů pěny vznikne z 1 litru vody a pěnidla (z 1 litru vody a pěnidla vznikne 50 litrů pěny → ČP = 50).

Sdílet