Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení Rescue Patrol 2010

11. ročník mezinárodního záchranářského cvičení proběhl v Jihočeském kraji, konkrétně v okolí Písku, ve dnech 7.–12. 9. 2010.

Cvičení již tradičně organizují Záchranáři Česká Kamenice, letos ve spolupráci s SDH Záchranáři Písek. Záštitu nad cvičením převzali MUDr. Bc. Dana Hlaváčková, člen výboru odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje. Akce byla stejně jako v předchozích letech zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání ČAS pod číslem ČAS/KK/2767/2010. Cvičení se zúčastnilo přibližně 140 záchranářů z celé České republiky a ze Slovenska.

Na 11. ročníku se podílely, ať už jako zasahující či jako organizační tým, tyto jednotky: Záchranáři Česká Kamenice, o. s., SDH Záchranáři Písek, 6. polní nemocnice (jejíž spojaři zajišťovali techniku a provoz radiokomunikace pro celé cvičení, za což jim patří veliký dík), A-Z Medical Service, VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem, SDH Hejnice (kynologická skupina), SZBK Ústeckého kraje, T.O.R Rescue, Fakulta zdravotnictva Prešov, JSDH Obecnice, JSDH Lazsko, JSDH Příbram 1, JSDH Písek, JSDH Čimelice a JSDH Záhoří.

Cvičení by nebylo možné uskutečnit bez obětavých figurantů, kteří hráli zraněné za velmi náročných podmínek v denních i nočních hodinách (mnoho z nich je také profesionálními záchranáři, proto dokázali poranění zahrát výjimečně přesvědčivě), a samozřejmě týmu maskérů (Mgr. Elišky Hanzlové, Mgr. Michaely Havlíčkové a Jana Tomana), kteří díky realistickému znázornění poranění maximálně přiblížili zasahujícím atmosféru reálných zásahů.

Zasahující byli netradičně ubytováni nikoli ve sportovní hale, jak tomu bylo v předchozích ročnících, ale v nádherném prostředí kempu u obce Varvažov, tímto bychom rádi poděkovali za vstřícnost a podporu jak CK Topinka, která nám vyšla organizačně i finančně vstříc se zajištěním stravy a ubytování pro zasahující, tak obci Varvažov.

Po slavnostním zahájení proběhl tradiční první noční zásah prověřující fyzickou připravenost zasahujících, tentokrát na rozhledně Jarník, kde museli zasahující po náročné rojnici resuscitovat velké množství osob po zásahu blesku do rozhledny.

Ve středu dopoledne proběhl první metodicko-technický den. Pprap. Martin Studecký, DiS. z 6. polní nemocnice seznámil zasahující s problematikou syndromu z visu a poté se zasahující přesunuli do okolí kempu, kde pod vedením kynologů Miloslava Čeňka a Lucie Zabové nacvičovali sestavení a postup rojnice a její spolupráci s kynology. Odpoledne zasahující čekal požár motorestu poblíž základní školy v Záhoří, kterou bylo nutné preventivně evakuovat.

Následně se zasahující přesunuli do bývalé tankové střelnice Oldřichov, kde je čekalo dohledání velkého množství zraněných osob po větrné smršti. Po návratu do kempu se jednotky pod vedením příslušníka HZS Miroslava Kroupy seznámily s problematikou vyprošťování a následně si také mohly vyzkoušet práci s vyprošťovací technikou.

Jeden z nejzajímavějších a vizuálně nejatraktivnějších zásahů proběhl ve středečních večerních hodinách na hradě Zvíkov, kde vypukl požár při divadelní projekci, který uzavřel ústupovou cestu a zraněné bylo nutné evakuovat na člunu přes vodní hladinu. V nočních hodinách uzavřela středeční zásahový den rojnice v lese Kučeř, kde došlo k přepadení skupiny hledačů pokladů agresivními narkomany.

Čtvrteční metodický den zahájila psycholožka MP Ostrava Mgr. Ivana Černá přednáškami na téma Zásady komunikace a jednání se zachraňovanými osobami na místě zásahu a Jedinec v davu, druhý blok vedl prap. Radek Thums, který seznámil zasahující s metodikou sutinového vyhledávání se zaměřením na značení prohledávaných prostor podle metodiky INSARAG. Odpoledne čekaly zasahující tři zásahy. Nejprve proběhl speciální zásah pro kynology se zopakováním základů první pomoci, neboť kynolog je u zraněného velmi často jako první.

Souběžně proběhl zásah v teplárně Komterm v areálu Jitexu Písek, kde měli zasahující ve velmi obtížných podmínkách (množství prachu a velké horko) za úkol vyhledat v prostorách teplárny i přímo v kotli obsluhu kotelny po výbuchu kotle. Posledním odpoledním zásahem byla záchrana zaměstnanců školního statku Doběšice před povodňovou vlnou. Noc byla věnována množství menších zásahů v areálu bývalého muničního skladu Vráž (například dohledání ztracených osob či zásah komplikovaný únikem nebezpečné látky, který museli zasahující absolvovat v odpovídajících ochranných prostředcích).

Posledního metodického dne v pátek dopoledne se ujali por. Bc. Květoslav Pašek a prap. Radek Thums, tématem byly Přenosné choroby v Afghánistánu a Nákazy. Odpoledne strávili zasahující opět v muničním skladu Vráž, tentokrát za denního světla, kde zvládli absolvovat dokonce 16 menších zásahů. Novinkou bylo namíchání týmů z různých jednotek, které zvýšilo nároky na spolupráci mezi zasahujícími i na rychlé seznámení s novým vybavením.

Páteční noc byla zahájena velkou rojnicí ve Varvažově, během které organizátoři nachystali závěrečný zásah cvičení – simulaci zemětřesení ve Vápence Čimelice. Zde museli zasahující, z nichž mnozí se účastní i zahraničních misí, uhasit požáry a dohledat, vyprostit a transportovat desítky zraněných osob, mohli si též prakticky vyzkoušet značení prohledaných prostor.

V sobotu měli zasahující nejprve možnost vyzkoušet si a nakoupit výrobky firem Neos a Rock Empire, a poté pro ně byl připraven speciální záchranářský trojboj (transport vody, dohledávání a rozpoznávání výstražných tabulek a lanová disciplína), kde se týmy mohly odreagovat od celotýdenního stresu, vyměnit si poznatky ze cvičení a v případě zájmu si navzájem vyzkoušet a porovnat své vybavení. V sobotu večer bylo cvičení slavnostně zakončeno.

Cvičení by nebylo možné ani letos uskutečnit bez pomoci sponzorů. Oficiálními partnery cvičení se staly firma Coca-Cola (zajištění pitného režimu záchranářů po celou dobu cvičení) a CK Topinka (sleva na ubytování a stravování). Dalšími sponzory se letos staly firmy Vae Controls (finanční podpora), Union Consulting (finanční podpora), Jihočeský kraj (finanční podpora), Bochemie (desinfekční prostředky), Hamé (bagety), Al-Namura (energetické tyčinky Shock), Hiko sport (zapůjčení záchranných vest), Jerky (sušené maso), Aveflor (spreje Akutol), Kvapilík (hasící spreje Pyrocool), Yate (karimatky pro figuranty), Kartografie Praha (mapy), Neos Overshoe (nepromokavé boty na boty), a Mölnlycke (nitrilové rukavice a jednorázové deky).

Stejně tak bychom rádi poděkovali za poskytnutí lokalit. Za propůjčení muničního skladu Vráž vděčíme Lesům města Písek a.s., bývalý VVP Oldřichov propůjčila Správa a údržba silnic Písek a statek pak Střední zemědělská škola Písek.

Cvičení bylo pro všechny zúčastněné opět extrémně náročné, podepisovala se na nich fyzická i psychická únava, ale zásah od zásahu bylo možné pozorovat obrovské pokroky, využívání poznatků a rad od komisařů z metodických dnů i předchozích zásahu a zlepšování spolupráce při zásazích. Tímto bychom chtěli poděkovat jak komisařům a přednášejícím za ochotu předávat své znalosti a dovednosti dalším záchranářům, tak zasahujícím za obrovské nasazení a chuť do práce, která je pro ně jak zaměstnáním, tak koníčkem, a budeme se na všechny těšit v příštím roce!

Více fotografií najde na adrese: http://rp2010.rescuefoto.cz/

Zdeněk Břečka, DiS. – ředitel cvičení

Por. Bc. Květoslav Pašek – hlavní komisař cvičení

Lukáš Nebes – SDH Záchranáři Písek

Sdílet