Pondělí 19. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy 130. let založení SDH Dobřichovice

Týden po akci, kdy pořadatelé oslav 130. Výročí založení SDH Dobřichovice dohnali spánkové deficity, uklidnili podrásané nervy a sesbírali dostatek fotografického materiálu, přišel čas informovat Vás o celkovém průběhu oslav.

Zprvu podceňovaný a odvážný projekt setkání záchranářů z celé České republiky znamenal pro nepříliš početný organizační tým posunutí vlastních hranic. Během posledních čtyř měsíců příprav jsme museli domluvit nejen techniku, která bude pro veřejnost zajímavá, ale zajistit i odbornou garanci, atraktivní program a v neposlední řadě dostatek financí.

Doufáme, že desítky schůzek, stovky emailů a spousta stráveného času na tomto projektu se vyplatili a nám se tak podařilo důstojně propagovat složky Integrovaného záchranného systému a převážně české dobrovolné hasičstvo.

Mezi hlavní úspěchy jednání můžeme zařadit účast Armády České republiky, zastoupenou vrtulníkem Sokol W3A Centra letecké záchranné služby z Plzně Líní nebo Centra biologické ochrany z Těchonína. Dalším hřebem byla den před akcí potvrzená účast gigantického hasičského speciálu Panther z Letiště Praha Ruzyně. Po celou dobu jejich expozice na oslavách byla tato technika doslova v obležení veřejnosti nejen laické. Mezi zvláštnosti ostatní techniky, jejíž celkový počet se vyšplhal na úctyhodných 58 ks, můžeme zařadit vyprošťovací tank VT 55A – HZS SŽDC, speciální techniku záchranných služeb, techniku Vodní záchranné služby, Horské služby, Městské a státní policie. Všechna tato technika byla přístupna na statických ukázkách.

Po úvodní spanilé jízdě kolony hasičských vozidel, doprovázející vlajkonoše Dobřichovického hasičského sboru a slavnostním nástupu jednotek, byla akce zahájena.

Součástí celodenního programu byl kromě atrakcí pro děti a dospělé i soubor dynamických ukázek.

K podtržení historické důležitosti akce nemohlo chybět vystoupení koněspřežné stříkačky v režii SDH Řevnice na požár domku. Zajímavým zpestřením bylo využití automobilového žebříku HZS Stčk Beroun. Návštěvníci tak mohli spatřit zajímavý kontrast mezi moderní a historickou technikou.

Druhá, poněkud adrenalinovější ukázka, při které se prezentovala Policie ČR a ZS Ambulance Meditrans, spočívala v dopravní nehodě pronásledovaného vozidla s následným zadržením prchajícího řidiče. Pro efektivnost a dynamičnost ukázky došlo ke skutečné nehodě dvou vozidel za asistence kaskadérů. Jeden z vraků tlačený rychlostí cca 40 km/h vozidlem Hummer H1 narazil kolmo do stojícího vozu. Řidič, který se dal na útěk, byl bleskově zpacifikován policií ČR. Spolujezdec zůstal zraněný ve voze s nutností intervence záchranné služby.

Kolem 11 hodiny přišel dopředu avizovaný a očekávaný povel k vyklizení prostoru z důvodu přistání vrtulníku W3A Sokol. Po jeho dosednutí na zem, zastavení rotorů, bylo veřejnosti umožněno na necelé 2 hodiny důkladné prozkoumání stroje.

Na simulaci využití vrtulníku letecké záchranné služby byla vymyšlena ukázka pádu osoby ze čtyřkolky v nepřístupném terénu. Při této ukázce bylo možno vidět součinnost Horské služby a Letecké záchranné služby. Po základním ošetření pacienta horskou službou byla požadována spolupráce s vrtulníkem. Po příletu na místo lékař pacienta intuboval, napojil na umělou plicní ventilaci a pacient byl transportován letecky do zdravotnického zařízení.

Po krátké pauze se v prostoru pro ukázky zastavilo osobní vozidlo s mladou řidičkou, která obdržela zásilku bílé sypké látky. Pro podezření z útoku biologicky aktivní látkou je žádána pomoc Armádního centra biologické ochrany. Na místo se dostavil sanitní Defender s posádkou oděnou do protichemických obleků. Po rekognoskaci situace vyvedli postiženou a uložili ji do předem připraveného bioboxu. Pacientka tak byla izolována od okolí a odvezena na specializované pracoviště. Burácení silných motorů jednoho z největších požárních vozidel u nás, Letištního Panthera odstartovalo ukázku, ve které byly představeny základní parametry vozu. Během ukázkového kolečka byly ukázány trysky pro spodní hašení a střešní i kabinové monitory, jejichž výkon mnohým vyrazil dech.

Opravdovým prověřením akceschopnosti složek IZS byla simulovaná nehoda dvou vozidel s 10-ti pasažéry. Po nehodě skončilo jedno vozidlo na střeše. Po příjezdu záchranných jednotek a po prvotním průzkumu, byl velitelem zásahu zřízen štáb součinnostních složek. Posléze byly určeny priority odsunu zraněných osob. Hasičské jednotky provedly vyproštění a ošetření méně raněných účastníků DN. Cílem této ukázky bylo ukázat veřejnosti součinnost složek IZS, triáž a následný odsun dle zdravotního stavu.

V prostoru mezi jednotlivými ukázkami se během celého dne představila i Záchranná brigáda kynologů ČR, Lezecké družstvo SDH Praha Kunratice nebo Pomocné tlapky O.P.S, zabývající se výcvikem asistenčních psů.

Celý den byl ukončen hřmotným zvukem drážního tanku a jednotky se začali vracet zpět na své domoviny.

Co říci závěrem? Doufáme, že oslavy splnily očekávání návštěvníků a že se nám podařilo propagovat dobrovolné hasiče jako lidi, na které se může člověk v tíživých situacích spolehnout. Zároveň můžeme konstatovat, že díky spolupráci s preventivními skupinami jako jsou Asociace dobrovolných záchranářů ČR a Besip Team jsme pomohli propagovat bezpečnost v dopravě a naučili návštěvníky základům první pomoci.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se tento odvážný projekt rozhodli podpořit, partnerům, sponzorům, vystavovatelům. V neposlední řadě děkujeme ing. Romanu Váňovi, MUDr. Martinu Houdkovi, jež převzali záštitu nad tímto projektem a odborným garantům ng. Václavu Kratochvílovi PhD.a MUDr. Tomáši Březinovi.

Videa z akce: http://www.youtube.com/watch?… http://www.youtube.com/watch?… http://www.youtube.com/watch?…
http://www.youtube.com/watch?…

Odkaz na stránky 130. výročí www.hasici130let.estranky.cz

Tláskal Lukáš DiS

Sdílet