Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První den cvičení ZÓNA 2010

Včera 22. září 2010 začalo rozsáhlé cvičení orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně Temelín. Do cvičení se zapojily orgány krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeský kraj a složky integrovaného záchranného systému (IZS).

Cvičení bylo zahájeno fiktivním únikem radioaktivních látek mimo areál elektrárny Temelín v dnešních ranních hodinách. Na základě vnitřního havarijního plánu byly o fiktivní havárii informovány kompetentní úřady a v neposlední řadě Operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a byla také zahájena ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací.

V rámci cvičení byl svolán ve 14. hodin do prostoru generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ústřední krizový štáb.

Během zasedání Ústředního krizového štábu byla uskutečněna videokonference se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, s krizovým štábem Jihočeského kraje a Českým hydrometeorolo­gickým ústavem, s krizovým štábem Jaderné elektrárny Temelín.

Předseda Vlády ČR vzhledem k závažnosti situace cvičně vyhlásil stav nouze pro postižené území.

Během prvního dne cvičení byly do terénu vyslány mobilní skupiny k monitorování radiační situace, síly a prostředky HZS z ostatních krajů, včetně humanitární základny.

Místa cvičení

  • pracoviště krizových štábů zúčastněných orgánů krizového řízení a pracoviště dotčených správních úřadů (MV-GŘ HZS ČR, SÚJB, KÚ Jihočeského kraje);
  • operační pracoviště složek IZS;
  • pracoviště ÚKŠ a jeho odborných pracovních skupin;
  • areál ČEZ ETE;
  • prostory stanovené Jihočeským krajem pro provádění praktických činností (letiště Bechyně)

Cvičení se účastní přes devět set cvičících – členové krizových štábů, pracovníci orgánů krizového řízení, příslušníci složek IZS, pracovníci ČEZ ETE), 34 kusů speciální techniky HZS ČR a Armády ČR (vrtulník k leteckému monitoringu, mobilní skupiny CRMS (Celostátní radiační a monitorovací síť), kontejner nouzového přežití, materiální základna humanitární pomoci, stanoviště dekontaminace osob a techniky) a 27 vozidel Policie ČR.

Ve čtvrtek 23. září 2010 od 9. hodin se na letišti v Bechyni uskuteční praktické ukázky,které budou zajišťovat složky IZS a ostatní cvičící organizace. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje rozvine a provede dekontaminaci osob a techniky, předvede ukázku kontejneru nouzového

Námětem cvičení ZÓNA 2010 je nepravděpodobná situace, která se v historii ČR dosud nestala a k níž by mohlo dojít pouze za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností.

Cvičení připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Ministerstvem obrany, jadernou elektrárnou Temelín, Krajským úřadem Jihočeského kraje a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

Cvičení probíhá v souladu s „Plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta 2010–2012“, schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 5. října 2009 č. 32.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet