Středa 24. unora 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Súťaž o Putovný pohár prezidenta HaZZ

V dňoch 21. a 22. septembra sa konal VII. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo hasičov záchranárov. Cieľom súťaže bolo v odborno-športovom súťažení preukázať pripravenosť hasičov záchranárov plniť súťažné disciplíny a tým u nich rozvíjať a zdokonaľovať návyky profesionálneho plnenia odborných úloh.

Prvý súťažný deň nastupovali súťažiace družstvá na štart prvej disciplíny podľa vylosovaného poradia. Súťažilo za použitia záchranárskych prostriedkov a techniky pri hasebných a vyslobodzovacích prácach počas zrýchleného presunu s použitím autonómnych dýchacích prístrojov.

Prvá súťažná disciplína pozostávala z plnenia úloh na 5 pracoviskách (hasebný útok do tretieho podlažia lezeckého trenažéru, práca s motorovou rozbrusovačkou, rozvinutie a použitie hydraulického vyslobodzovacieho náradia a strihanie kovovej rúrky, rozvinutie a použitie vzduchových zdvíhacích vankúšov a zdvihnutie objektu do stanovenej výšky, poskytnutie prvej pomoci).

Druhý súťažný deň nastupovali súťažiace družstvá na štart druhej disciplíny podľa umiestnenia v prvej disciplíny (od najhoršieho družstva po najlepšie). Druhou súťažnou disciplínou bola záchrana zranenej osoby z hĺbky pomocou kladkovej súpravy, výstavba lanovky a spustenie ranenej osoby s istením. V silnej konkurencii dvanástich súťažiacich družstiev obhájilo minuloročné víťazstvo družstvo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom.

Na druhom mieste s rovnakým počtom bodov skončilo družstvo Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Bronzovú priečku obsadilo družstvo Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Rok od roku dosahujú súťažiace družstvá lepšie časy, čím potvrdzujú stopercentnú profesionalitu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri plnení každodenných náročných úloh.

informoval: mjr. Ing. Rastislav Pecník

Sdílet