Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči pořádali další školení pro učitele, přišlo jen 37

V měsíci září 2010 proběhla na území Libereckého kraje již šestá část školení učitelů základních a středních škol Libereckého kraje, které se zúčastnilo pouze 37 pedagogických pracovníků. Školení bylo svými čtyřmi tématy zaměřeno na doplnění a rozšíření problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, která je v současnosti vyučována na základních a středních školách v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně. Garanty celého školení byly opět Národní institut pro další vzdělávání a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Libereckého kraje zvolil pro další etapu školení následující témata:

  1. Základní pojmy (ochrana obyvatelstva, mimořádná událost, krizová situace, IZS, záchranné, likvidační, obnovovací práce, odpovědnost…)
  2. Živelní pohromy (dělení, specifika)
  3. Povodně, požáry
  4. Nebezpečné látky – havárie s únikem nebezpečných látek

Jednotlivá témata učitelům přednesli kvalifikovaní lektoři z pracovišť ochrany a přípravy obyvatelstva a krizového a havarijního plánování HZS Libereckého kraje. Lektorský tým vycházel při zpracování témat z Havarijního a Krizového plánu Libereckého kraje, analýzy rizik a z praxe. Prezentovaný materiál byl cíleně zaměřen na problematiku uváděnou v publikaci pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Teorie byla doplňovaná příklady konkrétních situací proběhlých na území Libereckého kraje.

Přednášky byly proloženy video spoty „Štěstí přeje připraveným“. Příslušníci zpracovali pro pedagogy také návrhy možných ověřovacích testů k dané problematice, včetně návodu modelových situací pro práci s dětmi. Předány byly také informace o možnostech využití zpracovaných propagačních a dalších materiálů na internetových stránkách (např. web HZS LK, GŘ HZS ČR, Záchranný kruh, Hasík…).

K poklesu počtu pedagogů v letošním roce přispělo zejména krácení finančních prostředků jednotlivých škol v rámci úsporných opatření a zapojení škol v jiných aktivitách (programech, projektech…).

Pro zpětnou vazbu většina účastníků vyplnila pro NIDV anketní lístky, v nichž mohli vyjádřit spokojenost s obsahem přednášených témat, s organizací a vznést požadavky k náplni dalších tématických okruhů.

Přehled o provedených školeních rozpětí let 2006–2010:
Česká Lípa Jablonec n. N. Liberec Semily Celkem LK 2006 jaro 22 20 27 17 86 2006 podzim 25 22 19 23 89 2007 podzim 16 13 15 26 70 2008 podzim zrušeno * 14 8 20 42 2009 podzim 24 27 21 15 87 2010 podzim 11 zrušeno ** 13 13 37

  • přihlášeni 4 pedagogičtí pracovníci

** přihlášeni 3 pedagogičtí pracovníci

kpt. Bc. Michaela Stará
pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva

Sdílet