Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Ve Studénce unikl čpavek

Ve středu 29. září proběhlo na zimním stadionu ve Studénce taktické cvičení hasičů ze stanic Nový Jičín a Bílovec. Námětem cvičení byla likvidace úniku amoniaku z prasklého potrubí ve strojovně zimního stadionu.

Jako první se na místo dostavila jednotka ze stanice Bílovec, která provedla průzkum, vytýčení nebezpečné zóny a zahájila přípravu na vstup do zamořeného prostoru. O několik minut později se dostavila jednotka ze stanice Nový Jičín, jejímž úkolem bylo posílit počet hasičů vstupujících do zamořeného prostoru a zajistit vybudování dekontaminačního stanoviště pro všechny osoby, které byly jedovatou látkou zasaženy.

Při vlastním zásahu hasiči v protichemických oděvech museli nejprve vyhledat v zadýmené strojovně postiženou osobu, zajistit její transport a dekontaminaci tak, aby mohla být předána k lékařskému ošetření. Druhým úkolem bylo pomocí nafukovací ucpávky zastavit únik z prasklého potrubí.

Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti zimního stadionu se nachází základní škola, byli do cvičení zapojeni i její žáci, a to hned dvojím způsobem. Jednak byl v budově pomocí školního rozhlasu vyhlášen signál „všeobecná výstraha“, který byl následován ústní informací o úniku nebezpečné látky včetně instrukcí o dalším postupu. Na to se všichni žáci shromáždili v nejvyšším patře křídla budovy, které leží na odvrácené straně od místa úniku, byla uzavřena veškerá okna v budově a žáci si improvizovaným způsobem chránili dýchací cesty.

Pro žáky osmého ročníku byla našimi příslušníky dva dny před samotným cvičením zajištěna přednáška o problematice nebezpečných látek, jejich účincích na organismus, způsobu varování, zajištění improvizované ochrany a stručně také o taktice zásahu hasičů při těchto událostech. Tito žáci pak měli možnost shlédnout celý průběh cvičení jako pozorovatelé.

HZS Nový Jičín

Sdílet