Neděle 28. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nový náměstek pro prevenci a civilní nouzovou připravenost

Novým náměstkem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost je od 1. října 2010 plk. Ing. Václav Špéra.

Plukovník Ing. Václav Špéra je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě. Již během vysokoškolského studia vykonával praxi na hlavní požární stanici v Ostravě-Zábřehu. Po ukončení studií pracoval krátce na oddělení ochrany obyvatelstva tehdejšího okresního úřadu v Hodoníně.

Profesionálním hasičem se stal v polovině roku 1997, kdy se hned podílí na likvidačních pracích při rozsáhlých povodních v Hodoníně. V roce 1998 nastupuje na pozici velitele družstva a o půl roku později pak povyšuje na operačního důstojníka okresu Hodonín. V roce 2001 po zřízení HZS krajů Ing. Špéra přechází na funkci vedoucího oddělení prevence. Roku 2002 byl vybrán a dalších více než osm let pracoval jako ředitel Územního odboru Hodonín HZS Jihomoravského kraje. Od jara letošního roku působil ve funkci náměstka pro prevenci a civilní nouzovou připravenost u HZS Zlínského kraje.

Sdílet