Pondělí 19. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dvě osoby zahynuly pod koly vlaku v Praze

Jednotka HZS SŽDC z pražské požární stanice zasahovala během služby směny A ze dne 5. 10. 2010 na 6. 10. 2010 u dvou nehodových událostí, při kterých došlo k usmrcení člověka projíždějícím vlakem.

První případ byl ohlášený krátce po sedmé hodině ranní, přesně v 07.25 hod. Dle oznámení se mělo jednat o přejetou osobu nedaleko zastávky Praha – Horní Měcholupy. Z hlášení nebylo zřejmé, zdali se jedná o osobu, nacházející se ještě pod vlakovou soupravu či mimo ni.

Po příjezdu družstva s CAS 24 Mercedes bylo provedeným průzkumem zjištěno, že došlo ke srážce člověka a projíždějícícho rychlíku. Osoba mužského pohlaví utrpěla po nárazu velmi devastující zranění, neslučitelná se životem. Na místo se dostavil lékař záchranné služby, vzhledem ke stavu muže to bohužel však byla jen formalita. Z vlaku bylo po srážce vyvedeno personálem více jak 200 cestujících, přivolaní drážní hasiči provedli zajištění místa nehody, dále ve spolupráci s policií a drážním inspektorem šetřili mimořádnou událost, asistovali pohřební službě a na závěr očistili lokomotivu, vagóny a kolejový svršek od ostatků těla za pomoci vody a desinfekčních prostředků. Vzhledem k rozsahu čištěné plochy musela být na místo povolána CAS 32 pro doplňování vody. Na lokomotivě došlo při srážce k poškození, které nedovolovalo její další jízdu, proto musela být z depa vypravena další. Strojvedoucí utrpěl lehký šok. Po celou dobu události byl na frekventované trati omezen provoz, jezdilo se pouze po jedné koleji oběma směry, což mělo za příčinu zpožďování vlaků. Dle svědeckých výpovědí si muž lehl na koleje těsně před tím, než projel rychlík, příčinou je tedy sebevražda.

Druhý případ byl na operační středisko HZS SŽDC Praha ohlášený zhruba hodinu před půlnocí, opět se mělo jednat o přejetou osobu vlakem bez udání bližších informací o stavu, tentokrát nedaleko železniční zastávky Praha – Kyje. Na místo vyjelo družstvo s CAS 24 Mercedes a vyšetřovací automobil. Po dojezdu na udanou adresu byla na místě již Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, jejíž lékař veliteli zásahu sdělil, že se skutečně jedná o přejetou/us­mrcenou osobu opět mužského pohlaví s rozsahem devastujících zranění. Hasiči provedli to samé, co u ranního případu – zajištění místa nehody, nasvícení, šetření události, asistenci pohřební službě a očistu kolejového svršku vodou a desinfekcí. Vzhledem k rozsahu čištěné plochy (cca 100 traťových metrů kolejí) musela být na místo stejně jako v prvním případě povolána CAS 32 na doplnění vody. Když toto bylo provedeno, přesunula se jednotka do železniční stanice Praha – Libeň, kde provedla očistu pantografové jednotky City Elefant, která osobu srazila. U tohoto případu je příčina v šetření, událost se stala v nepřístupné a nijak neosvětlené části tratě. Blízká kolonie zahrádkářů navíc pomocí ocelových kůlů znemožnila hladký příjezd na místo, hasiči tak museli značně improvizovat, aby se k události vůbec dostali.

Sdílet