Pátek 26. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Český USAR odřad absolvuje klasifikační cvičení

Ve dnech 10.- 14. října 2010 se uskuteční v Ostravě mezinárodní klasifikační cvičení USAR týmů (urban search and rescue). Námětem cvičení pod názvem CZERT IEC 2010 (Czech Emergency Respondese Team) je vyhledávání a záchrana osob zavalených pod troskami zřícených budov vlivem ničivého tornáda. Cvičení se zúčastní téměř 120 cvičících, včetně 68 členů klasifikovaného USAR odřadu.

Cílem INSARAG External Classification (dále jen „IEC“) je posílení efektivity a koordinace pomoci při mezinárodních vyhledávacích a záchranných operacích zejména v oblastech postižených zemětřesením nebo jinou mimořádnou událostí následovanou zřícením budov (Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze dne 16. prosince 2002) a tím napomoci místním záchranným složkám a omezit nasazení nepřipravených a nedostatečně technicky vybavených zahraničních záchranných týmů v místě rozsáhlé mimořádné události cestou certifikace podle pravidel INSARAG pod záštitou OSN – Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA).

Záměrem IEC je deklarovat, že český USAR odřad je po organizační, operační, taktické, technické a odborné stránce připraven v místě mimořádné události efektivně zasahovat jako těžký tým, tzv. HEAVY USAR podle standardů INSARAG. Klasifikace USAR probíhá během let 2008 až 2010 a jejím vyvrcholením je klasifikační cvičení „CZERT IEC 2010“.

Stručný časový průběh cvičení

12. října 2010

7.00 hodin – operační a informační středisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR obdrží oznámení o mimořádné události, rozsah následků ničivého tornáda, které způsobí zřícení budov s předpokladem zavalení osob (oblast zásahu tornáda – Ostrava).

  • svolání štábu generálního ředitelství HZS ČR, následuje aktivace USAR odřadu HZS hl.m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje, velitele odřadu, lékařů Ústřední nemocnice Brno a kynologů

9. 00 hodin – video konference mezi HZS Moravskoslezským krajem, HZS hl.m. Prahy, operačním střediskem generálního ředitelství HZS ČR

12.00 hodin – odjezd pražského segmentu USAR odřadu na místo cvičení (odjezd z požární stanice Strašnice HZS hl.m. Prahy)

17.00 hodin – odjezd ostravského segmentu USAR odřadu na místo cvičení (odjezd z centrální požární stanice HZS Moravskoslezského kraje).

22. 00– 24.00 hodin – průzkum místa základny, vybudování základny

13. října 2010

00.00 – 24.00 hodin – praktické nasazení heavy USAR odřadu (v lokalitě Vítkovice za použití figurantů představujících zraněné nebo mrtvé osoby. Oběti mimořádné události budou vyhledány a vyproštěny ze sutin zřícených budov).

14. října 2010

ranní hodiny– konec praktického nasazení heavy USAR odřadu 16.00 hodin – oficiální vyhodnocení INSARAG External Classification

Pozn. Časy mohou být v průběhu cvičení změněny.

Informace o odřadech na www.usar.cz

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet