Pondělí 8. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Fire Patrol 2010

Uplynulý víkend se uskutečnil v Příbrami a jejím okolí 1. ročník součinnostního cvičení dobrovolných hasičů FIRE PATROL. Nad akcí převzali záštitu starosta města MVDr. Josef Řihák a odborný garant plk. Ing. Jiří Heinrich, ředitel HZS Příbram. Cvičení se zúčastnily tyto jednotky: JSDH Březové Hory, JSDH Bohutín, JSDH Chrást, JSDH Příbram, JSDH Obecnice, JSDH Ohrazenice, JSDH Rožmitál pod Třemšínem, JSDH Trhové Dušníky, JSDH Písek, SDH Záchranáři Písek. Nezbytnou součástí cvičení byl organizační tým složený z hasičských a technických komisařů pod vedením pana Jaroslava Tvrdíka a Davida Krůty. Dále nesmíme zapomenout ani na obětavost a vstřícnost figurantů, kteří byli z SDH Zdaboře a SDH Lazce.

Cvičení bylo zahájeno v pátek večer uvítáním zasahujících i hostů a představením organizačního týmu v sále Březohorské hasičské zbrojnice. Abychom prověřili schopnosti zasahujících, byl první zásah koncipován do náročného provozu v Příbramské teplárenské. Hasiči si museli poradit s požárem a záchranou dvou figurantů z nejvyššího patra výrobního bloku. Zde byla využita vysokozdvižná plošina, která nejprve hasila a po nalezení figurantů je bezpečně dopravila z výšky 20 m na zem. Ostatní jednotky prováděly ochlazování pláště výrobního bloku. Při tomto cvičení byl také vyzkoušen podzemní hydrantový systém v areálu, který fungoval bez větších problémů.

Sobotní dopoledne bylo věnováno přednáškám. Tématem prvního bloku byla bezpečnost při požárech, dopravních nehodách a ostatních mimořádných událostí. Tématem druhého bloku byla letecká nehoda a taktické postupy při této nehodě. Po těchto přednáškách proběhl první sobotní zásah, který se uskutečnil v prostorách nového autobusového nádraží v Příbrami. Námětem byl požár v prostoru stánku s občerstvením. Hasiči v dýchací technice vyvedli všechny osoby z prostoru terminálu a zahájili hašení. I zde se využila vysokozdvižná plošina hasičů z Chrástu, ze které se ochlazovala střecha nádraží. Zásah hasiči z Příbrami, Březových Hor a Chrástu stihli ve velice dobrém čase. Celá akce trvala 10 minut od příjezdu jednotek k nádraží.

Druhým zásahem byl požár objektu mlýna u Trhových Dušníků, kde došlo k simulovanému neštěstí po použití většího množství nepovolené pyrotechniky, proto kromě likvidace požáru musel proběhnout i pyrotechnický průzkum a dohledání a ošetření jedné osoby zasažené tlakovou vlnou a ohněm.

Následně se jednotky přesunuly do Obecnice k místní hasičské zbrojnici, kde si zbudovali základnu, ze které vyjížděli k připraveným zásahům – dopravním nehodám. Zásahy odstartovala nehoda vozidla a motorky, po které vozidlo skončilo v potoce, a unikly z něj provozní kapaliny do potoka. Hasiči si kromě vyproštění a ošetření figurantů museli poradit se sorpcí uniklých látek do potoka a následně vytažením vozidla s potoka. Tento zásah zvládli hasiči z Rožmitálu, Obecnice a Ohrazenice velice dobře a také v dobrém čase. Dále proběhly další nehody a požáry vozidel, u kterých se postupně všechny jednotky vystřídaly a vyzkoušely si tak hašení a vyprošťování z vozidel. Po krátkém odpočinku se všechny jednotky zúčastnili dalšího zásahu – požáru v bývalém kravíně v Bradkovicích. Zde si naplno vyzkoušeli taktiku a organizaci jednotek u tak velkého objektu a skutečné uhašení ohně ve vnitřku kravína.

Ve večerních hodinách pak proběhl další velký zásah. Jednalo se o hromadnou nehodu autobusu, osobního automobilu a nákladního automobilu na křižovatce v Obecnici. Zde si zasahující procvičili jak taktiku, tak velení při takto velkém počtu zraněných. Celý zásah, zahrnující vyproštění, ošetření a předání zranění k odvozu do nemocnice trval méně než hodinu! Právě na tomto zásahu jsme jako organizátoři viděli obrovský posun všech jednotek kupředu. Vyprošťování i ošetření raněných bylo rychlé, bez zmatků, s dobrou koordinací všech zasahujících. Také nás potěšilo pozitivní hodnocení přihlížejících i médií.

Po krátkém odpočinku a večeři, ke které byl chutný guláš, čekal všechny jednotky nejnáročnější zásah – pád letadla na obydlenou oblast, kterou představoval opuštěný areál kasáren na Brodě. Jednotky se přesunuly z Obecnice na kasárna Brod, kde se jim naskytl hrůzný pohled. Na bývalém „buzeráku“ hořely trosky letadla, všude se válely různé sedačky, součástky, mezi kterými byly zraněné osoby a volaly o pomoc.

Navíc dvě budovy hořely, přes příjezdovou cestu byl spadlý strom. Velitel zásahu si jednotky rozdělil do úseků a v krátkém čase se rozběhly všechny záchranné práce. Prostor se osvětlil, zřídilo se místo pro třídění raněných osob, požáry se hasily a součastně probíhalo prohledávání celého prostoru a ošetřování a transport zraněných osob. Vše proběhlo velice rychle a všechny figuranty hasiči vyhledali, ošetřili a transportovali. Ještě před 23 hodinou byl tento zásahový den ukončen a jednotky se rozjely do svých zbrojnic.

V neděli ráno se jednotky sešly na Březových Horách, kde po celý den probíhal dětský den nazvaný „hasiči dětem, děti hasičům“. Jednotky vystavily svou techniku, vytvořily pro děti lanovku z okna spolku Prokop, vysokozdvižná plošina vozila děti do výšky 27 m. V průběhu dne hasiči předvedli ukázky slaňování a záchrany osob z lana. Kromě hasičů připravili hry pro děti i taxikáři a spolek Prokop, k dispozici byl skákací hrad a opékání špekáčků. V hornické hospůdce pak probíhala diskotéka pro děti a divadelní představení. Odpoledne pak bylo cvičení zakončeno ve společenské místnosti na zbojnici. V závěru zaznělo, že se účastníci těší již na další ročník cvičení.

A jak shrnout první ročník? Byl pro všechny velmi náročný. Ze začátku fyzicky, později se dostavovala i psychická únava. Vzhledem k trvání cvičení, kdy po dva dny neměli zasahující téměř žádný volný čas, si jednotky sáhly na dno. Nyní už vědí, co od sebe očekávat v takto náročných podmínkách. Naučily se, nebo lépe řečeno zdokonalily se v taktických, technických postupech, naučily se chovat bezpečně, zkusily si téměř všechny typy zásahů – požáry, hromadnou nehodu, dopravní nehody, zásah v horku teplárny a v tak rozlehlém areálu, jakým jsou kasárna Brod, pomoci komisařů dokázali zasahující odhalit svá slabá místa a připravit se na reálné zásahy.

Cvičení by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory starosty Města Příbram MVDr. Josefa Řiháka, města Příbram a obce Obecnice. A pomoci sponzorů, letos se nás rozhodly podpořit tyto firmy: BEKO (pitný režim záchranářů po celou dobu cvičení), DEVA (hasičský materiál), Město Příbram (dárky pro děti na dětský den).

Za mediální podporu patří naše díky portálu Příbram.cz, Příbramskému deníku a televize FONKA. Velké poděkování také patří městu Příbram, Hasičskému záchrannému sboru Příbram, za jejich odbornou a věcnou pomoc, a dále Příbramské Teplárenské, obci Obecnice, zemědělskému družstvu Dlouhá Lhota za poskytnuté lokality při cvičení.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří pomohli cvičení realizovat v podobě, ve které ho mohly jednotky prožít, a doufáme, že i díky tomuto cvičení bude práce dobrovolných hasičů, kterou si mnozí z nich zvolili za poslání, o něco snazší.

Martin Poulíček – ředitel cvičení Fire Patrol

Sdílet