Čtvrtek 25. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Školení dobrovolných hasičů se ve Strakonicích vydařilo

V sobotu 9. října 2010 opět po roce pokračovala pod vedením Hasičského záchranného sboru Strakonice odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále „jednotky SDH“) kategorie JPO V v oblasti ochrany obyvatel.

Celá akce byla zahájena v osm hodin na stanici HZS ve Strakonicích na Podsrpenské ulici. Ráno se dostavila čtyřicítka hasičů z osmi jednotek SDH (Katovice, Malenice, Miloňovice, Přešťovice, Rovná, Čejetice, Přechovice, Chelčice) celého okresu. Hlavním tématem letošní přípravy byla protipovodňová ochrana a činnost jednotek PO na vodní hladině. Přítomní nejprve shlédli v rámci teorie prezentaci připravenou k tomuto tématu a po hodině se přesunuli na sluncem zalitou volnou plochu do Ellerovi ulice, kde od 9:30 hodin pokračovala příprava svojí praktickou částí.

Ve spolupráci s pracovníky Technických služeb Strakonice byla v ul. U Náhonu, v podjezdu ul. Ellerova, instalována mobilní protipovodňová zábrana typu EKO-Systém. Jedná se o zařízení k rychlému a bezpečnému nasazení v případě příchodu přívalových vod. Hlavní částí konstrukce stěny jsou hliníková hradidla usazená do bočního vedení a mezi sloupky, zakotvenými přímo ve vozovce. Další dvě stejné konstrukce jsou připraveny i do obou podchodů ústících z Podskalí do ulic Lázeňská a U Sv. Markéty. Jedná se o jednoduchý, přitom velmi účinný systém protipovodňové ochrany, jehož stavba trvala deseti lidem cca 10 minut.

Dále byla prakticky vyzkoušena i další možná protipovodňová zábrana, která je ve vybavení HZS. Protipovodňová stěna Rubena je gumový vak délky 5 m a objemu 9 m3, který byl naplněn vodou z cisterny. Obdobné jednotlivé vaky lze libovolně spojovat a vytvořit požadovanou délku stěny. Standardní díl této protipovodňové stěny nahradí cca 300 pytlů s pískem. Výhodou je opět jednoduchá manipulace a vysoká účinnost. Systém nevyžaduje složitou manipulaci – pro instalaci vaku stačí i 2 osoby. Stěny lze snadno skladovat a transportovat, mají vysokou životnost a mohou být mnohonásobně použity.

Jsou opatřeny standardními hasičskými C-spojkami pro připojení plnících hadic. Čas potřebný k naplnění jednoho segmentu závisí na typu užitého čerpadla, ale zpravidla nepřesáhne 15 minut. Tento systém již dále nevyžaduje žádné vícenáklady při demontáži (odklízení písku, sušení pytlů apod.). Navíc lze vak využít i jako havarijní nádrž k jímání vody znečištěné nebezpečnými látkami nebo jako zásobník užitkové vody. Lze ho využít i pro převoz jímané kapaliny na ploše nákladního automobilu.

Poslední část sobotního programu se týkala práce na vodní hladině. Byla provedena instalace norných stěn na řece Otavě v prostoru nad jezem Na Křemelce. K přehražení celé šíře řeky bylo zapotřebí 65 m plovoucích norných stěn, které se používají k zachycení ropných látek z vodní hladiny. Ruku k dílu přiložili všichni přítomní, protože v takovémto rozsahu je velmi náročné na břehu připravenou nornou stěnu, složenou z šesti kusů 10-ti a jednoho kusu 5-ti metrových segmentů, instalovat na vodní hladinu.

Odborná příprava celých jednotek SDH kategorie JPO V má svůj nezastupitelný význam. Jedná se o projekt, ve kterém jsou zapojeny tyto jednotky s tzv. místní působností. Takto připravené vybrané jednotky mohou v případě vzniku rozsáhlé mimořádné události plnit kromě jiného i úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS Strakonice

Sdílet