Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Místo staré školy nová zbojnice

Budova staré školy v Babicích nad Svitavou byla postavena v roce 1767. V letech 1906 a 1957 došlo ke stavebním úpravám objektu i ke změně využití charakteru budovy, budova našla uplatnění jak pro místní hasiče, tak zde byla i veřejná knihovna, holičství ale i obecní zastupitelstvo.

Není divu, že budovu neúprosně ohlodával zub času. Obecní zastupitelstvo v roce 2006 přistoupilo ke kontrole, která konstatoval zcela nevyhovující stav střešní konstrukce, vyžadující co nejrychlejší uskutečnění celkové opravy. Rekonstrukce započala rozebráním podlah a demontáží krovu, kterou provedli hasiči svépomoci.

Do konstrukce stropu byly vsazeny ocelové nosníky, které byly překryty trapézovými plechy a vytvořily základ pro odlití betonové podlahy. Poté došlo k demolici bočních štítů, stavbě nových štítů s okny a k celkovému navýšení obvodového zdiva. Následovala výstavba nového krovu se zvýrazněnými vikýři a věží pro elektricky ovládanou, důmyslnou konstrukci na sušení hadic.

Kromě nutných prostor pro hasičskou techniku v přízemí budovy se ve střešní části nyní nachází vysoce účelové zázemí pro hasiče – šatny, sklady, kancelář, kompletní sociální zařízení a společenská místnost –s kuchyňkou s veškerým příslušenstvím. Při rekonstrukci bylo pamatováno i na prostory pro nouzové ubytování cca 20 osob které by vlivem mimořádné události přišly o střechu nad hlavou.

Díky vedení obce se tak podařilo vytvořit zajímavé a moderní prostory, energeticky nenáročné s užitnou vlastností pro potřeby místních hasičů. V návaznosti na lepší zázemí v nových prostorách lze perspektivně dále rozšiřovat sbor o dorost a nové členy a pravidelně provádět ještě kvalitnější výcvik a přípravu na činnost, která není jednoduchá a vyžaduje vysoké morální vlastnosti, obětavost a osobní statečnost.

Na rekonstrukci hasičské zbrojnice obecní úřad získal dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 600 000,–Kč, která se ovšem stala jen základem pro realizaci tak rozsáhlého záměru. Doplnila ji proto nemalá částka z prostředků obce a vskutku příkladná pomoc a pracovní nasazení členů sboru.

Na závěr chceme jménem SDH Babice nad Svitavou poděkovat starostovi obce p. Miroslavu Martykánovi za realizaci náročné rekonstrukce a výraznou podporu našich hasičů.

Pro POŽÁRY.cz Petr Kheil
velitel JSDH Babice n./Svit.

Sdílet