Sobota 6. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proběhl kurz monitorování a detekce chemických látek

Ve dnech 11. – 14. října 2010 proběhl ve Školicím středisku Tišnov kurz monitorování a detekce nebezpečných chemických látek.

Kurzu se zúčastnilo 9 příslušníku HZS Jihomoravského kraje a 1 příslušník HZS Středočeského kraje stanice Mladá Boleslav. Frekventanti během 4 denního kurzu získali teoretické a praktické znalosti z oblasti detekce chemických látek pomocí mobilních detekčních prostředků (CHP-71, detekční trubičky, přístroje s elektrochemickými čidly, Ramanův spektrometr, GDA-2, atd.).

Byla podrobně probrána problematika falešné odezvy přístrojů, například Ramanova spektrometru, při detekci směsi látek. Prakticky byl příslušníkům ukázán případ, kdy při identifikaci čisté látky, například etanolu nebo kyseliny pikrové přístroj látku detekuje bez nejmenších problémů. Pokud ale vytvoříme směs těchto dvou látek, je detekována pouze jedna z těchto látek, případně směs, která ovšem neodpovídá skutečnosti, tzn. přístroj vykazuje falešnou odezvu.

Proto je nutné vždy provézt ověření detekce jinou metodou. Dále se příslušníci seznámili s riziky chemických látek a se způsoby ochrany proti nim.

Zvláštní část kurzu pak byla věnována odběru pevných, kapalných a plynných vzorků. Plynné vzorky byly odebírány pomocí chemického průkazníku (CHP-71) ve spojení s trubičkou s aktivním uhlím (ORBO-32). Při školení odběru vzorku byl zvlášť kladen důraz na skutečnost, že pokud je odebrán jednotkou vzorek (kapaliny, pevné látky, či vzduchu) je vždy nutné tento vzorek bez zbytečného odkladu doručit do laboratoře k analýze spolu s řádně vyplněnou průvodkou vzorku. Formulář průvodky vzorku je uveden v řádu chemické služby na straně 84.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrželi příslušníci Potvrzení o absolvování kur­zu.

Sdílet