Úterý 6. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cyklomaraton Batkovy 2005

HZS Tábor Vás zve na cyklomaraton.

Datum:
20. květen 2005 (pátek)

Pořadatel:
HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor, SK Hasiči Tábor

Ředitel závodu:
plk.Ing. Zdeněk Dvořák

Právo účasti:
Příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků

Popis tratě:
Trasa závodu vede převážně po polních a lesních cestách s minimální délkou po asfaltových cestách (max.6km) s převýšením přiměřeným (okolo 600 výškových metrů)

Délka:
Přibližně 50 km

Prezentace:
V den startu do 10,00 hodin

Start:
11,00 hod. HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor, Chýnovská 276 – pozor změna oproti minulému ročníku

Cíl:
HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor, Chýnovská 276

Trasa:
Měšice HZS – Smyslov – Dobronice u Chýnova – Chotčiny – Batkovy 721m.n.m. (vrcholová prémie) – Blanička – U Červeného kříže – Harvíkov (občerstvovací stanice) – Dolní Hořice – Chýnovské jeskyně – Velmovice – Dobronice u Chýnova – Stříbrné Hutě – Smyslov – Měšice HZS

Vrcholová prémie:
Nejvyšší bod závodu – Batkovy 721 m n.m.

Občerstvovací stanice:
Jedna v Hartvíkově

Startovné:
100 Kč – převážně náklady na občerstvení závodníků, zaplacení při prezentaci

Ubytování:
Zajištěno v tělocvičně HZS (spací potřeby s sebou – karimatka a spacák)

Stravování:
Zajištěno pouze během závodu na občerstvovací stanici

Kontakt:
- Martin Petrák tel. 607587792, denní směna (381 410 132)
e-mail: martin.petrak@jck.izscr.cz
- Jiří Dvořák tel.777554874 – směna A

Pozn.:
Závod se jede za plného silničního provozu, každý na vlastní nebezpečí. Cyklistická přilba povinná.
Nocleh den před zahájením závodu zajištěn v tělocvičně HZS (nutno objednat předem).


Soutěžní řád cyklomaratonu „Batkovy 2005“ konaného dne 20.května 2005

Podmínkou účasti je prokazatelné seznámení se s tímto soutěžním řádem závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Účastník svým podpisem na prezenční listině vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

- bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená zák. č.361/2000 Sb.
- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
- v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
- bude užívat pouze trať značenou, v případě opuštění trati bude závodník diskvalifikován
- bude ohleduplný k přírodnímu prostředí
- je zaměstnancem nebo příslušníkem HZS

Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u hlavního rozhodčího. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní.
Tento soutěžní řád bude umístěn v místě prezentace.

Kategorie:
- muži A (19 – 29 let)
- muži B (30 – 39 let)
- muži C (40 – 49 let)
- muži D (nad 5O let)
- ženy Z
Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivá kategorie bude vyhlášena pouze při účasti pěti a více závodníků.

Časový plán závodu:
9:00 – 10:00 prezentace v místě startu
10:00 – 10:30 seznámení s profilem a trasou závodu
10:45 – 10:50 seřazení závodníků v prostoru HZS
10:50 – přesun na místo startu
11:00 – start
14:30 – limit pro absolvování závodu
15:00 – vyhlášení výsledků závodu

Občerstvení:
Jedna občerstvovací stanice v Hartvíkově (iontový nápoj, minerálka, voda, ovoce, sladké pečivo).
Zdravotnické zabezpečení: ZZS v areálu HZS.
Značení tratě:
Celá trasa závodu je označena ukazateli směru a fábory oranžové barvy umístěnými podél trasy závodu.


!!! – pozor nebezpečí (obtížný sjezd, křížení komunikací apod.)
X – komunikace, po které nevede trasa závodu (umístění na orientačně obtížných křižovatkách).

Ceny:
První tří v každé kategorii diplom a pamětní pohár. Celkový vítěz a vítěz vrcholové prémie závodu věcnou cenu a diplom. Ostatní účastníci obdrží účastnický list.


Ředitel závodu: plk. Ing. Zdeněk Dvořák
Hlavní rozhodčí: kpt.Bc. Martin Škulina
Zpracování výsledku závodu: kpt. Tomáš Pazourek

Přihláška na cyklomaraton konaný dne 20. 5. 2005,
HZS JčK ÚO Tábor


Jméno
Příjmení
Datum narození
Zaměstnavatel
Sportovní klub


Startovné činí na jednoho závodníka 100 Kč – zaplacení při prezentaci.
Závod se jede za plného silničního provozu, na vlastní nebezpečí.
Cyklistická přilba povinná.
Přihlášku je možno zaslat na adresu:

SK Hasiči Tábor
HZS JčK ÚO Tábor
Chýnovská 276
Tábor 391 56
Nebo na e-mailovou adresu:
martin.petrak@jck­.izscr.cz
Uzávěrka přihlášek je do 14. 5. 2005!!
Sdílet