Středa 3. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Otevřená výzva Generálnímu řediteli HZS ČR genmjr. Ing. Miroslavu Štěpánovi

Vážený pane generální řediteli,

zastupujeme hasiče i občanské zaměstnance Vámi řízeného sboru. Jsme hasiči, svoje povolání považujeme za službu spoluobčanům a jsme na něj hrdí. Služební slib, že při ochraně zájmů své vlasti nebudeme váhat nasadit i vlastní život, naplňujeme denně při zásazích.

Z lásky ke svému povolání jsme vydrželi ve službě, i když jste při zavádění nového zákona o služebním poměru řadu z nás poškodil nesprávným zařazením do nového platového systému.

Z lásky ke svému povolání jsme vydrželi ve službě, i když jste nás poškodil zařazením do nižší skupiny rizikového příplatku, než je zařazena většina příslušníků v přímém výkonu služby v ostatních bezpečnostních sborech.

Z lásky ke svému povolání jsme vydrželi ve službě, i když po léta zpupně a provokativně porušujete zákon i listinu základních práv a svobod neumožňováním účasti odborů v poradních komisích a podporujete tak netransparentnost procesů od veřejných zakázek až po obsazování volných služebních míst.

Z lásky ke svému povolání jsme vydrželi ve službě, i když jste nám letos snížil rizikové příplatky až o 2 tisíce korun a pro příští rok poslušně připravujete další drastické škrty v našich platech.

Situace uvnitř sboru je však kritická. Nejde zdaleka jen o to, že příslušníci i zaměstnanci jsou rozezleni připravovanými škrty, které jejich rodinné rozpočty připraví v roce 2011 o desítky tisíc korun.

Jde v prvé řadě o to, že poslušně připravujete drastické škrty i v provozních výdajích, které již ohrožují nejen plnění základních úkolů sboru a bezpečnost hasičů, ale i bezpečnost občanů. Vámi avizované nenaplnění 380 tabulkových míst (a obáváme se, aby to nakonec nebylo ještě více) nemůže nemít negativní dopad na zajištění výjezdu. Zákonitě bude docházet ke službě pod minimálními početními stavy pro zajištění akceschopnosti jednotek, nebo k neúnosnému přetěžování hasičů přesčasy, které ztratí charakter mimořádnosti a budou tak de facto negovat osvědčený systém 24 hodinových směn. Nejde nám prioritně o to, že musíme odsloužit 150 hodin přesčasů ročně zdarma, jde nám o to, o co by mělo jít v prvé řadě především Vám, jde nám o bezpečnost občanů.

Hasiči jsou dlouhodobě v celé Evropě na špičce veřejného uznání a podpory a v České republice bývají i díky nejmodernějšímu integrovanému záchrannému systému, který rozhodujícím podílem pomohli vytvořit a jehož páteří se stali, pravidelně na stupních nejvyšších. Právě proto, že jste tento systém pomáhal prosadit a právě pro tu ohromnou důvěru veřejnosti v hasiče, byste se nyní měl namísto létání na druhý konec světa, kde o výhodách a funkčnosti českého IZS vyprávíte rozvojovým zemím, které mají úplně jiné starosti, soustředit na obranu tohoto systému doma.

Vyzýváme Vás, abyste přestal z pozice moci bez odborné diskuse válcovat své podřízené nesmyslnými a často protichůdnými úkoly ( přečerpejte početní stavy, nenaplňujte početní stavy), směřujícími k úsporám za každou cenu a ohrožujícími samotný provoz sboru.

Vyzýváme Vás, abyste ukončil nechutné karikování sociálního dialogu, kdy odborům během několikahodinového jednání neodpovíte konkrétně ani na jediný dotaz a poté sdělíte na poradě svým podřízeným ,že jednání s odbory nepřineslo žádné konkrétní závěry.

Vyzýváme Vás, abyste namísto analýz, co vše ve sboru ještě proškrtáte k naplnění neodborného politického zadání, předložil ministru vnitra a veřejnosti úplný výčet toho, co budou drastické škrty v HZS ČR znamenat pro bezpečnost občanů.

Nemůžete přece vyprávět politikům o nových úkolech, které před nás staví klimatické změny, terorizmus a jiné výzvy a současně se jen tak smířit s myšlenkou, že se s úsporami v tak specifické a nenahraditelné službě, jako je ta naše, ve Sboru, který již dávno nemá žádné rezervy, nedá nic dělat.

Odmítněte tyto škrty realizovat, třeba i za cenu rezignace na funkci. Odešel byste aspoň s pověstí člověka, který pomohl v České republice vybudovat unikátní integrovaný záchranný systém a odmítl stát se jeho hrobařem.

Za předsednictvo OS hasičů
Zdeněk Jindřich Oberreiter
předseda OS hasičů

Sdílet