Neděle 28. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

SPECIALITKA: Držák na klín u Tatry Terrno

Už když jsme v roce 2006 přivezli nové Terrno do Varnsdorfu, řešili jsme za výrobní závod mnoho „nedodělků“ ve formě nevhodně, či vůbec uložené výstroje.

Jedním z velkých problémů bylo umístění zakládacího klínu, který byl při převzetí umístěn bez jakéhokoli uložení na podlaze v kabině v prostoru pro posádku :-(.

Bezpečnost uložení klínu

Vhodné umístění klínu však patří mezi základní prvky bezpečnosti, neboť v případě zastavení vozidla je strojník povinen vozidlo nejdříve zajistit klínem, až poté se může věnovat dalším úkolům. Uložení uvnitř kabiny je sice pohodlné (klín je čistý), ale vzhledem ke svým rozměrům se klín nevejde ani do jedné z AL polic v místě posádky aniž by nepřečníval, při uložení na zemi se neustále plete pod nohama a to ani nemluvím o jeho negativních účincích v případě nehody.

Řešili jsme proto jeho co nejlepší umístění v dosahu řidiče a přitom bezpečnou a rychlou manipulaci. Po řadě zkoušek a testů jsme zjistili, že pod schody posádky na levé straně za řidičem je tzv. mrtvý prostor v blízkosti tlumiče výfuku, který přímo láká k využití. Přístup k němu je však pouze po odklopení celé kabiny. Po demontáži krycího plechu bylo jasno. Plech bude upraven do formy dvířek a klín bude umístěn na vytvořené polici za ním. Toto řešení však naráželo na tři hlavní problémy – na nedostatek prostoru, na malý počet bodů k umístění police a na otázku použitého materiálu (AL plech v místě za kolem vzhledem k účinku soli nepřipadal v úvahu).

Kam klín umístit?

Během úpravy krycího plechu však řešení přišlo jaksi samo. Při neustálé manipulaci s možným umístěním klínu byla vyzkoušena i verze umístění klínu na samotná „dvířka“, která nakonec zvítězila. Po úpravě a zpětné montáži dvířek bylo provedeno několik zkušebních umístění a až poslední a zde předváděné řešení splnilo všechny naše podmínky.

Zakládací klín je nyní bezpečně uložen v prostoru, který jinak není využit, přitom nebrání jinému zařízení v kontrole či servisu a je chráněn před zraky případných nenechavců. Za zkušební dobu cca 1 roku, kdy je úprava v provozu, nedošlo k žádným technickým problémům, ani nebyly zjištěny žádné nedostatky. Klín je při běžném provozu čistý, suchý a stále připraven k použití. Jeho vyjmutí a opětovné uložení je možné provést jedním člověkem bez nutnosti sundání ochranných rukavic.

Místo uložení je opatřeno reflexním popisem fólií 3M a tak je klín snadno dostupný jak pro nepoučeného strojníka, tak i pro pracovníka v servisu. Otevírací dvířka jsou proti náhodnému a nechtěnému otevření jištěny dvěmi mechanickými pojistkami.

Zajištění klínu

První je tahová stejného typu, jaká je použita u starších typů žebříků na nástavbu se silnou pružinou. I po jejím odjištění drží dvířka prostoru další dvě pružné pojistky na každé straně v podobě plastových objímek. Po překonání obou pojistek se dvířka sklopí do vodorovné polohy (90 stupňů), kde jsou jištěny proti vyvrácení řetízkem na levé straně.

Samotný klín je umístěn na zadní (rubové) straně dvířek a proti manipulaci a vypadnutí jej chrání na jedné straně pevné uložení, na druhé straně další pružná pojistka. Po vyjmutí klínu je zadní plocha prostoru opatřena reflexní fólií, nahrazující venkovní reflexní označení kabiny.

Kdo se podílel na úpravě?

Celá úprava byla provedena svépomocí členy JSDH Varnsdorf pod vedením zástupce velitele pana Milana Fialy, který je autorem a realizátorem většiny úprav naší techniky. Vznik nápadu je opět z dílny autorské dvojice Sucharda – Fiala ve formě já to vymyslím, ty to uděláš :-)

Při výrobě byla věnována maximální péče bezpečnosti, řemeslnému zpracování a v neposlední řadě designu. Vozidlo po úpravě opět zvýšilo svoji užitnou hodnotu a větší pohodlí pro strojníka. Škoda jen, že s podobnými úpravami nepřichází výrobce či nástavbář :-(


Máte podobnou vychytávku? Pošlete nám text a foto na pozary@pozary.cz!


Jiří Sucharda
velitel
Hasiči.Varnsdor­f.cz

Sdílet