Úterý 2. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První pomoc – nejhorší je nevědět

V rámci školního projektu „První pomoc – nejhorší je nevědět“, který připravila a organizovala SS a JŠ Volyně, se v pondělí 18. října od 9:00 hodin uskutečnila v centru města Volyně ukázka činnosti složek IZS (HZS, JSDHO, PČR, ZZS, ČČK, AČR). Akce byla určena pro žáky volyňských škol a širokou veřejnost.

Již od samého rána proudily do prostoru parkoviště v samém sousedství centra města skupiny volyňských dětí, které měly zájem shlédnout zásahovou techniku a ukázky činnosti strakonických profesionálních hasičů a dalších složek IZS. Po deváté hodině se tak na místě shromáždilo více než 200 žáků a dětí z volyňských škol. Po úvodu a přivítání se rozběhl zajímavý program, jehož součástí byly dynamické ukázky činnosti složek IZS. Tématicky byly jednotlivé akce zaměřeny na zásahovou činnost tak, jak ji hasiči, policisté a zdravotníci provádí v rámci své běžné zásahové činnosti.

Nejprve byla připravena simulovaná dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Všichni pozorně sledovali, jak se hasiči za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení během krátké doby doslova prokousali a prostříhali ke zraněné osobě a vyprostili ji z trosek havarovaného vozidla. Na této ukázce se rovněž podíleli i členové jednotky SDH města Volyně a jejich dobrovolní kolegové z jednotky SDH Vlachovo Březí, dále pak strakoničtí zdravotníci a dopravní skupina Policie ČR. Diváci tak mohli shlédnout kompletní zásah složek IZS, včetně ošetření zraněné osoby a závěrečného zaměření a zdokumentování následků dopravní nehody ze strany Policie.

Dále následovala ukázka činnosti lezecké skupiny HZS Strakonice. Všichni s napětím hleděli k nebi na dvojici lezců, kteří se spouštěli z téměř 20-ti metrové výšky z požární plošiny a předváděli způsob záchrany jednoho z nich, který během zásahu „zkolaboval“.

Ukázku hašení požáru hořící kapaliny pomocí těžké pěny připravili členové jednotky SDH města Volyně. Krátce před jedenáctou hodinou tak na parkovišti vzplál oheň, který byl vzápětí z bezprostřední blízkosti žhavých plamenů zkušeně uhašen jedním z členů této jednotky, jež byl rovněž oblečen ve speciálním protižárovém obleku OL-2.

V rámci doprovodného programu byl pro děti rovněž připraven propagační stánek HZS Strakonice, kde děti měly možnost si prohlédnout a vyzkoušet některé technické prostředky PO. Pro ty nejmenší byl připraven papír a pastelky, takže za malou chvilku vzniklo i několik velmi zdařilých obrázků, které byly oceněny. Policie ČR Strakonice připravila pro zájemce vědomostní test. Akci rovněž podpořila i Armáda ČR a její příslušníci z 25. PLRB Strakonice připravili stanoviště, kde dětem předvedli pojízdný polní nemocniční sál. A jak již vyplývá z názvu akce, své zastoupení zde měla i první pomoc. Tu zajišťovali a předváděli na svém stanovišti dvě pracovnice Oblastního spolku ČČK Strakonice.

I přes tu skutečnost, že počasí možná příliš nepřálo a venku bylo chladněji, tak děti odcházely s radostí a úsměvem, který je i největší odměnou a poděkováním všem, kteří se na úspěšném průběhu akce podíleli.

Za HZS Strakonice zpracoval: plk. Ing. Ota Šmejkal, ředitel HZS Strakonice

Sdílet