Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči budou kopat ve Vysokém Mýtě

Propozice – Mistrovství Hasičského záchranného sboru ČR v sálové kopané


I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Organizátor: MV-generální ředitelství HZS ČR

2. Pořadatel: HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí
a HSK Ústí nad Orlicí

3. Datum konání:28. – 30. října 2002

4. Místo:- Vysoké Mýto – Integrovaná škola Technická – prezence, ubytování;
 – městské sportovní haly v Chocni a Litomyšli.

5. Ředitelství přeboru:

Ředitel přeboru: pplk. Ing. Jan Kroulík
Zástupce ředitele přeboru: mjr. Ing. Libor Dušek
Organizační pracovníci: npor. Pavel Zámečník
por. Věra Čejková
nprap. Jaroslav Kalous
por. Michal Brejtr
strm. Petr Brůna
kpt. Jan Kalista
prap. Ladislav Hájek
Rozhodčí:kvali­fikovaní rozhodčí futsalu
Zdravotní služba:RZA Vysoké Mýto a RZA Litomyšl

6. Právo účasti: družstva HZS krajů, MV-GŘ HZS ČR a HZS Pardubického kraje – ÚO Ústí nad Orlicí, složená z příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR

7. Přihlášky:pot­vrzené vedoucím pracovníkem zaslat na adresu npor. Pavel Zámečník, HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, faxem na číslo 465 523 581, popř. i na e-mail: zamecnik.p@seznam.cz) nejpozději do 15. října 2002 s uvedením útvaru (jednotky), hodnosti, jména, příjmení vedoucího a hráčů a závazného požadavku na zabezpečení ubytování.

8. Příjezd: do 19:00 hodin dne 28. října 2002, prezence v Integrované škole Technické ve Vysokém Mýtě.

9. Ubytování:na základě závazných přihlášek zabezpečí ÚO Ústí nad Orlicí proti hotovému zaplacení – 120 Kč za noc.

10. Stravování:za­jištěno za úhradu v rozsahu 2 x snídaně + 2 x oběd + 2 x večeře = 260 Kč.

11. Náležitos­ti:účastníkům náleží proplacení náhrad vyúčtovaných v cestovním příkazu.


II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Předpis:Hraje se podle těchto propozic a platných pravidel futsalu.

. Složení družstva:

a) 1 vedoucí,
b) 1 trenér,
c) 10 hráčů,
d) 1 řidič.

Celkový počet 13 členů družstva, z toho 10 hráčů, nesmí být překročen.
3. Systém soutěže:- ve čtyřech skupinách každý s každým 2 × 20 minut, 1. a 2. ve skupině postupují do čtvrtfinále A, ostatní do čtvrtfinále B;
 – čtvrtfinále A – 2 × 10 minut;
 – čtvrtfinále B – 1 × 15 minut;
 – o 5. až 8. místo 2 × 10 minut;
 – o 9. až 16 místo 1 × 15 minut;
 – zápasy semifinále, o 3. místo a finále 2 × 15 minut.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit systém soutěže podle aktuálních podmínek při losování mistrovství.

4. Povinnosti vedoucích, trenérů a hráčů:
 – potvrdit zdravotní způsobilost hráčů k absolvování mistrovství;
 – zúčastnit se zahájení mistrovství dne 28.října v 19:00 hodin.

5. Losování:veřejné dne 28. října 2002 v 19:15 hodin.

6. Protesty:v sou­ladu se Pravidly futsalu.

7. Ceny:družstva na 1. – 3. místě poháry a diplomy, všechna zúčastněná družstva obdrží ceny.

8. Postup: v průběhu mistrovství bude z nejlepších jednotlivců sestaveno širší reprezentační družstvo HZS ČR pro ME hasičů v sálové kopané 2003 v Anglii.

Časový program:

28. 10. 2002

do 19:00 Prezence, ubytování.

19:00 Zahájení přeboru, organizační pokyny.

19:15 Losování.

29. 10. 2002

08:00 Zahájení mistrovství v halách v Chocni a Litomyšli.

08:00–17:00 Utkání ve skupinách.

30. 10. 2002

08:00–13:20 Finálová skupina v hale v Chocni.

08:00–12:00 Skupina o 9.-16. místo v hale v Litomyšli.

15:00 Slavnostní ukončení mistrovství ve sport. hale v Chocni.
Sdílet