Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Velvarští ukončili modernizaci hasičské zbrojnice

Ve Velvarech se v pátek 22.října uskutečnila malá slavnost. Město Velvary ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů o.s. ukončilo II.etapu modernizace Hasičské zbrojnice. Za účasti starostky města Jitky Linhartové a mnoha hostů se uskutečnilo předání stavby hasičskému sboru a zároveň její představení přítomným. Za orgány požární ochrany se zúčastnili náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloš Hladík, starosta okresního sdružení hasičů v Kladně Oldřich Zuska, dále zástupce Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy, která zprostředkovala dotaci z Programu rozvoje venkova, zástupci dodavatelů stavby, stavební dozor investora a členové hasičského sboru.

Budova hasičské zbrojnice pochází z roku 1954 a v několika etapách byla postupně rekonstruována. Modernizace současné hasičské zbrojnice probíhala ve dvou etapách od loňského roku a celkové skutečně vynaložené náklady stavby činily 1.528 tis. Kč. Město obdrželo dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 1.074 tis. Kč a zbytek ve výši 454 tis. Kč uhradilo město Velvary ze svého rozpočtu. Za dodavatele byly většinou vybrány místní velvarské firmy, které odvedly dobrou práci, za což jim město i hasiči poděkovali. Předmětem modernizace byla výměna oken a dveří, oprava vstupního schodiště, výměna prvků sociálního zařízení, výměna výjezdových vrat, zateplení fasády hlavní budovy a přední části garáží, oprava požární věže a nová fasáda na většině plochy budovy. Na pomocných pracích odpracovali členové hasičského sboru přes 800 brigádnických hodin a přispěli tak k výsledku, kterým je moderní budova, která splňuje všechny požadavky pro výjezdovou hasičskou jednotku, zájmovou činnost občanského sdružení a pro práci s mládeží.

Velvarští dobrovolní hasiči, kteří jsou nejstarším českým dobrovolným hasičským sborem, se přítomným pochlubili svým zázemím, dále novým sborovým praporem, který si pořídili v letošním roce a historickou hasičskou technikou, o kterou se zájmem pečují. Starosta sboru František Saifrt připomněl letošní úspěchy sboru, zážitky ze zásahů i z účasti na letošních povodních v libereckém kraji. Do dalších let plánují hasiči další stavební svépomocné úpravy budovy a především se pokusí získat modernější hasičské vozidlo za stávající ojetou starší techniku. To je obtížný úkol v současné době, která ekonomicky nenahrává tomuto záměru. Město nemá na tuto techniku dostatek finančních prostředků neboť zajišťuje množství jiných investičních akcí. O pomoc byl požádán právě přítomný zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který činnost velvarských hasičů velice ocenil. Bez zájmu, zanícení a spolupráce s městem a dalšími složkami nelze tuto zájmově prospěšnou činnost vykonávat. Na tom se shodli všichni přítomní.

Text a foto Libor Šulc

Sdílet