Neděle 7. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení na ostravské poště s podezřelým balíkem

Tři desítky profesionálních hasičů, příslušníci Policie ČR, Městské policie Ostrava, Zdravotnická záchranná služba a také pracovníci Krajské hygienické stanice v Ostravě se zapojili v úterý 26.109.2010 do­poledne do dvouhodinového taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) v Ostravě-Přívoze. Ve známém objektu České pošty u hlavního nádraží Českých drah byl totiž nalezen natržený balík s podezřelým obsahem – bílým práškem.

Pracovníci pošty informovali na tísňové lince hasičů o nálezu podezřelého balíku poté, co se natrhl při předávání adresátovi a začal se z něj sypat bílý prášek. Na místo přijeli hasiči z ostravských stanic Fifejdy a Zábřeh (ta se specializuje na zásahy s chemickými látkami), mimo jiné i s chemickým kontejnerem, neprodyšnými protichemickými obleky a dekontaminačními sprchami. S nimi další složky IZS. Policisté a hasiči vytyčili výstražnými páskami nebezpečnou zónu. Pracovnice pošty, které byly v době protržení balíku v „bezpečí“ za přepážkami a nepřišly s ním do styku, byly evakuovány na dvůr objektu.

Hasiči v protichemických oblecích vyvedli ven před poštu a dekontaminovali adresáta balíku, pracovnici pošty, která manipulovala s balíkem, a zasahujícího policistu ČR. Zde odevzdávali hasičům do plastových pytlů pouze svrchní oděv a skončily ve sprchových boxech. Tentokrát nemuseli projít omytím teplou vodou (ohřívač vody je na jednom ze snímků), v případě reálného zásahu by museli odevzdat vše a projít důkladnou očistou, stejně jako hasiči v protichemických oblecích i okolí pošty.

Hasiči pak odebrali – po dohodě s hygieniky – z útrob pošty vzorky neznámé látky (bílého prášku) a zajistili jejich odvoz do specializovaného ústavu na analýzu (do Státního ústavu pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu v Příbrami-Kamenné.

Jedním z hlavních cílů cvičení, které bylo svým námětem v posledních třech letech v Ostravě ojedinělé, bylo ověřit možnosti provedení záchranných prací směřujících k odvrácení nebezpečné události, která zasáhne prostory s velkou koncentrací obyvatelstva. Vedle vyzkoušení spolupráce s dalšími složkami IZS a hygieniky šlo mj. o správnou identifikaci postižených a evakuovaných osob pro případ, že by neznámá látka způsobila přenosnou infekci. A jejich následný rozvoz do vybraných zdravotnických zařízení.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje

Sdílet