Sobota 30. září 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

9. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič

Katedra protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene v spolupráci s DHZ pri TU vo Zvolene, Ústavom telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene, OV DPO okresu DETVIANSKO-ZVOLENSKÉHO OR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ vo Zvolene organizuje 9. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič dňa 25. novembra 2010 (na Katarínu) v priestoroch ŠD Bariny vo Zvolene

Súťaž je určená pre študentov vysokých a stredných škôl so zameraním na ochranu pred požiarmi a pre členov dobrovoľných hasičských jednotiek

Kategória: muži a ženy Program súťaže:
8.00 – registrácia pretekárov
8.30 – losovanie štartového poradia a ukážka trate
9.00 – štart prvého súťažiaceho 16.00 – vyhlásenie výsledkov – V – klub – ŠD Ľ. Štúra

Počet štartujúcich: max. 50 Uzávierka elektronických prihlášok (formou e-mailu, na chromek@vsld.tuzvo.sk, mrackova@vsld.tuzvo.sk do 20. 11. 2005). Možnosť prihlásenia, pri nenaplnení počtu súťažiacich, aj v deň súťaže. Všetci súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie! Minimálny vek súťažiacich 18 rokov (výnimka, po dohode s usporiadateľom, na základe potvrdenia lekára a súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho).

Štartovné: 2 € (uhrádza sa pri registrácii)

Ústroj súťažiacich: zásahový kabát, prilba, autonómny dýchací prístroj* (bez ochrannej masky), rukavice (kryjúce dlane), tepláky (kryjúce kolená), športová obuv. *autonómny dýchací prístroj bude dodaný usporiadateľom (SATURN S 7) Poznámka: Na požiadanie usporiadateľ poskytne zásahový kabát a prilbu.

Popis disciplín:

  • roztiahnutie dvoch 40 metrových „B“ prúdov,
  • prekonanie bariéry – výška 2 metre*,
  • stočenie 2 ks hadíc „B“ do boxov,
  • prechod po kladine s rozvinutím 10 metrového „C“ prúdu s pripojením na rozdeľovač,
  • hammer box – 50 úderov (25 + 25)**,
  • prenos figuríny cez tunel v dĺžke 3 metre,
  • výbeh na 7 podlažie ŠD BARINY,
  • vytiahnutie „C“ prúdu pomocou lana na 7 podlažie,
  • dobehnutie do cieľa.

pozn: usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu disciplíny alebo ich poradie v deň súťaže. Neabsolvovanie jednej disciplíny + 60 s

  • kategória žien bez bariery

**kategória žien ľahšie kladivo

Kontaktná adresa: KATEDRA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY DREVÁRSKA FAKULTA TECHNICKÁ UNIVERZITA T.G.Masaryka 24 960 53 Zvolen

Prihlášky sa prijímajú len v elektronickej podobe s potvrdením o zaregistrovaní V predmete e-mailu uveďte: Prihláška na ŽH 2010

e-mail adresa pre doručenie prihlášky chromek@vsld.tuzvo.sk, mrackova@vsld.tuzvo.sk. Informácie na t.č.: 045 5206 826, mobil: 0908 222216

Prihláška ke stiahnutí v prílohe.

Sdílet
Přiložené soubory
železný hasič prihláška.doc zobrazit online DOC 30 kB