Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První celorepublikový sraz lezců je za námi

Ve dnech 30. – 31. října 2010 proběhl v Moravskoslezském kraji vůbec první celorepublikový sraz lezců. Setkání bylo uspořádáno hlavně pro lezecké pracovníky vlastnící osvědčení pro práci ve výškách, ale i pro jedince, kteří by se chtěli od „lezců-profesionálů“ něco přiučit. Cílem bylo vyměnit si nabyté lezecké zkušenosti a zlepšit si tak techniku samotného lezení.

Akce se nakonec zúčastnilo 10 lezců z celé České republiky. Samozřejmě nesměli chybět také instruktoři pro pracovní lezení. V největším počtu (9 lidí) se dostavili hasiči. Konkrétně se jednalo o sedm příslušníků SDH Ústí nad Labem II, jednoho příslušníka JSDH Sedlnice a také jednoho člena JSDH Studénka-Město. Celkový počet účastníků uzavřel jeden příslušník Městské policie Praha.

V sobotu časně z rána došlo k ubytování účastníků. Hlavním zázemím akce se stalo Středisko volného času (SVČ) LUNA sídlící ve městě Příbor. Poté přišla na řadu exkurze na stanici HZS MSK ÚO Nový Jičín. Instruktor lezců-hasičů stanice Nový Jičín, p. Bala, předvedl posluchačům veškerou lezeckou techniku i vozový park stanice.

Po úspěšné exkurzi a nutné základní teoretické průpravě o způsobech lezení došlo na uplatnění poznatků v praxi. Veškeré lezecké aktivity se konaly v lezeckém areálu města Štramberk na místě zvaném Váňův kámen. Zde si všichni vyzkoušeli výstup po laně (se sebe jištěním) a následný sestup zpět na pevnou zem. Po příjezdu na ubytovnu a doplnění energie začalo podrobné školení méně znalých lezců o nařízeních vlády a bezpečné práci na laně. Poté se všichni přesunuli do tělocvičny s umělou horolezeckou stěnou, která se nachází přímo v SVČ LUNA. Zkoušení různých technik lezení se protáhlo do večerních hodin.

V neděli se všichni přesunuli na stanici SDH Studénka – Město. I za těžkých povětrnostních podmínek zde proběhlo další praktikum lezeckých technik. Konkrétně lezci zdolávali věž měřící zhruba 30 metrů. Ta slouží místní hasičské jednotce jako místo na sušení požárních hadic. Lezci si zde měli možnost vyzkoušet záchranu osoby visící v lanu po pádu z výšky. Akce byla ukončena obědem. Dle hlavního organizátora se vše vyvedlo podle plánu.

Touto cestou by pořadatelé chtěli poděkovat za průběh akce:

  • všem zúčastněným,
  • Středisku volného času LUNA Příbor, OÚ Sedlnice, SDH Studénka – Město,
  • mediálnímu partnerovi www.pozary.cz,
  • v nemalé míře manželům Kotrcovým (za zabezpečení kompletní stravy).

Pro požáry.cz Brijarová Lucie

Sdílet