Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení – vyhledávání osob při požáru

Jednotka SDH Slatina se dnes zúčastnila taktického cvičení ve vyhledávání osob při požáru se silným zakouřením.

Delší dobu připravované taktické cvičení bylo zahájeno ráno krátkou teoretickou přípravou ve zbrojnici, při které byly zopakovány zásady pohybu v silně zakouřeném prostředí a základní zásady obsluhy dýchací techniky, která je ve výbavě jednotky.

Hasiči se poté přesunuli do areálu skladu Civilní ochrany v Bílovci, kde byl v bývalém krytu domluven prostor pro daný výcvik. Jelikož samotný nácvik hašení požáru sklepních prostor proběhl při březnovém cvičení, soustředili se tentokráte hasiči pouze na orientaci a pohyb za snížené viditelnosti a právě výše uvedenou záchranu osob.

Před zahájením cvičení si jednotka se zájmem prohlédla prostory krytu. Na svou dobu relativně dobře promyšlený a zřejmě hodně významný kryt v sobě i nyní skrývá zajímavá technická řešení i výbavu.

Jednotka se poté rozdělila na jednotlivá družstva a pod vedením velitelů se v tříčlenných skupinách vydala na průzkum. Členové jednotky měli k dispozici vždy jen jednu svítilnu a hadici s proudnicí. Masky dýchacích přístrojů byly pro simulaci zakouření přelepeny mikrotenovými sáč­ky.

Družstva se svých úkolů zhostila velmi dobře, po prvotním tápání, než se ustálil a nalezl ten správný systém, šla velmi jistě a systematicky. Teoretická příprava se přiměřeně poprala s praxí a vzniklé postupy vždy vedly k nalezení ukryté figuríny. Rovněž návrat byl poté podél hadice proveden bez větších obtíží a nalezená osoba byla přesunuta k cílovému bodu, kterým byl výstup z krytu.

Po ukončení následovalo ústní vyhodnocení vedoucím cvičení a prohlídka prostor, po kterých se družstva pohybovala. Hasičům byly připomenuty drobné nedostatky, které se během nácviku vyskytly.

Členové jednotky si poté rovněž v situaci, kdy neměli masky a viděli trasu svého průzkumu, uvědomovali některá úskalí svých rozhodnutí při pohybu za snížené viditelnosti.

Jednotka ze Slatiny tímto cvičením završila výcvik v letošním roce a kromě cyklické odborné přípravy velitelů a strojníků, která proběhne na konci listopadu, ji letos čeká jen závěrečné přezkoušení, Vánoce a sníh…

Text a foto: Hasiči Slatina

Sdílet