Čtvrtek 30. března 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rozstříhat novou Škodovku? Žádný problém!

Při praktickém výcviku jsou procvičovány všechny základní postupy ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel od odstranění skel až po odtlačení přístrojové desky a odstranění střechy. Při praktickém výcviku se ukazuje nutnost použití nejmodernějších hydraulických vyprošťovacích zařízení, protože vývoj materiálů v automobilovém průmyslu je vždy o krok napřed.

V dnešní době, kdy hasiči hledí jak ušetřit každou korunu je velice vítané, pokud se najde soukromý subjekt, který dokáže pomoci s mnohdy velice nákladným výcvikem hasičů. Jedním takovým je automobilka Škoda,a.s., která hasičům poskytuje zdarma nová vozidla určená k likvidaci. Pomáhá tak nejen samotným hasičům, ale také těm, kteří budou jednou potřebovat jejich kvalifikovanou pomoc při případné dopravní nehodě.

Již několikrát jsme informovali o tom, že jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR zasahují ročně u více jak 19 tisíc dopravních nehod, a že se tato činnost stává tou převažující nad těmi ostatními. Je již také obecně známo, že u většiny nehod hasiči vyprošťují zraněné ze zdemolovaných automobilů, poskytují první pomoc, provádějí opatření proti vzniku požáru, likvidují následně vzniklé požáry nebo jen odklízejí části vozidel z vozovky.

Tyto práce jsou pro hasiče velice náročné nejen z pohledu psychické zátěže, ale mnohdy také fyzicky a časově. Vše je totiž potřeba dělat co nejrychleji a nejbezpečněji. Ztráta lidského života je při těžké dopravní nehodě otázkou několika málo minut. A právě proto, aby hasiči své činnosti zvládali při dopravních nehodách co nejlépe a nejúčinněji, musí pravidelně cvičit. Zde zřejmě platí více než kde jinde, že cvičení dělá mistra.

V této souvislosti si proto dovolím připomenout letos již pětileté výročí velice prospěšné dohody o vzájemné spolupráci mezi MV – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a automobilkou Škoda auto a.s. Díky této dohodě se totiž mohou příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) cvičit na nových neplnohodnotných automobilech s tím, že mají navíc přístup k informacím o novinkách v používání bezpečnostních prvků v nových automobilech.

„Jen v letech 2007 až 2009 umožnila uvedená dohoda uspořádat celkem 31 instrukčně metodických zaměstnání (dále jen školení) zaměřených na vyprošťování osob z havarovaných vozidel, ve kterých bylo proškoleno 744 příslušníků HZS ČR,“ uvedl kpt. Ing. Pavel Findeis z MV – generálního ředitelství HZS ČR, který stál u zrodu těchto zaměstnání. Jednalo se o příslušníky HZS ČR, kteří byli jednotlivě vysláni z každé stanice. Na samotném praktickém výcviku se spolupodíleli zkušení instruktoři z řad HZS krajů a lektoři ze všech odborných učilišť požární ochrany. Nelze také opomenout, že se tato zaměstnání konala také díky řediteli HZSP Škoda auto přímo v areálu Škoda auto a.s., kde účastníci každého školení měli jedinečnou příležitost praktického výcviku na nejnovějších modelech automobilů z produkce automobilky. Použité automobily byly ze zkušebních sérií určené k likvidaci. „Za celou dobu konání všech školení měli hasiči možnost doslova rozstříhat přes stovku těchto vozidel,“ doplnil Pavel Findeis

Zajímavostí těchto školení je také to, že si při nich mohou hasiči vyzkoušet novinky u nás nejčastěji zastoupených výrobců hydraulických vyprošťovacích zařízení, přičemž se mohou seznámit s novými trendy v konstrukcích automobilů.

Od teorie k praxi

V dopolední části školení bývají prezentovány pracovníky vývojového týmu Škoda auto a.s., „Obecné trendy ve vývoji a konstrukci bezpečnostních prvků vozidel“ a „Použité prvky pasivní bezpečnosti a zařízení v nejčetněji zastoupených vozidel v ČR- Škoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb a Yeti“. Současně vždy probíhá předvedení projektu výjezdového týmu Škoda auto a.s., který provádí podrobnou analýzu dopravních nehod a získává tak zpětné informace k uplatnění vylepšení konstrukce bezpečnostních prvků vozidel. Dalším tématem teoretické části školení je seznámení s umístěním prvků pasivní bezpečnosti, pracovní postupy při vyprošťování a ukázka nejvhodnějších míst pro dělení karosérií na vozidlech značky Škoda. Závěrečná část školících prezentací poskytuje hasičům informaci o hybridních automobilech v souvislosti s jejich nebezpečím plynoucí z vysokého napětí.

Nezahálí se ani v oblasti výukových materiálů

V oblasti výukových materiálů se od roku 2006 podařilo vydat několik příruček věnujících se problematice zachraňování a vyprošťování osob z havarovaných vozidel několika různých značek aut. Po úspěšném vydání jedné z těchto příruček „Zachraňování a vyprošťování z havarovaných vozidel ŠKODA“ z roku 2007, byla navázána spolupráce s českým importérem vozidel Volkswagen- Import VOLKSWAGEN Group s.r.o. a vozidel Audi. Na základě ročního projektu vznikla nová příručka s názvem „Záchrana a vyprošťování z vozidel Audi po nehodách“ a v roce 2009 další s názvem „Pokyny pro záchranu z vozidel Volkswagen v případě nehody“. Nejnovější příručka je rozšířena o alternativní pohony CNG a LPG a přílohou jsou vložené listy s jednotlivými typy automobilů produkce Volkswagen s vyznačenými místy umístění prvků pasivní bezpečnosti, akumulátorů a nádrží na PHM.

Příručky byly v červenci roku 2009 uvedenou firmou vytištěny v nákladu 1300 ks a rozdistribuovány na jednotlivé HZS kraje s počtem 5 ks na každou stanici v rámci daného HZS kraje. Měly by tak tvořit podpůrný materiál při pravidelné odborné přípravě ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

MV – generální ředitelství HZS ČR dále vytvořilo koncepci pravidelné odborné přípravy v této oblasti a aktualizovalo specializační kurz. Na podporu odborné přípravy v roce 2009 vydalo multimediální DVD s filmy k problematice zachraňování osob z havarovaných vozidel, které obdržel každý účastník školení.

Důležité jsou také soutěže

Kvůli dalšímu zdokonalení schopností efektivně a rychle zasahovat u dopravních nehod a podpoře nezbytné výměny zkušeností pořádá HZS ČR od roku 2002 každé dva roky mistrovství republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Soutěž co nejvěrněji simuluje reálnou situaci při dopravní nehodě a své dovednosti si při ní poměřují nejlepší zástupci všech HZS krajů. V roce 2002 toto mistrovství hostilo Brno, v roce 2004 Pardubice, v roce 2006 Praha, v roce 2008 České Budějovice. Letos mistrovství republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel hostilo město Přerov. I zde automobilka Škoda auto a.s. ochotně poskytovala nové neplnohodnotné automobily

kpt. Bc. Radek Kislinger
tiskový mluvčí
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet