Sobota 16. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nádraží plné hasičů

Čtyři jednotky profesionálních hasičů se 23. května v Brně zúčastnily taktického cvičení, jehož námětem byla likvidace úniku nebezpečné látky z cisternového vagonu na odstavném nádraží ČD.

Podle scénáře se při posunu cisternového vagonu poškodil uzavírací ventil, z něhož začala unikat kyseli na fosforečná. Jjeden z pracovníků byl nebezpečnou látkou potřísněn, nadýchal se výpary a upadl do bezvědomí. Hasiči v protichemických oblecích po průzkumu situace vytyčili oblast nebezpečné zóny a poskytli první pomoc zraněnému, kterého po ošetření dekontaminovali od potřísnění nebezpečnou látkou a dopravili do bezpečí, kde ho předali zdravotníkům. V další fázi zásahu zachycovali unikající látku z vagonu, utěsnili poškozený ventil a kyselinu přečerpali zpět. Všichni záchranáři, kteří se pohybovali v nebezpečné zóně, procházeli dekontaminačním stanovištěm.

K simulované havárii vyjelo 11 zásahových vozidel HZS Jihomoravského kraje a jednotky HZS Českých drah, hasiči měli kromě cisteren k dispozici mj. také speciální kontejner pro likvidaci chemických havárií, jednotka HZS Českých drah používala speciální čerpadlo na přečerpávání nebezpečných látek. Celkem se cvičení zúčastnilo 34 hasičů.

kpt. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet