Úterý 2. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Havárie cisterny s Ftalanhydridem

Dne 11. 11. 2010 v 10:53 hod. bylo vyhlášeno speciální prověřovací cvičení profesionálních hasičů v Otrokovicích. Námětem utajovaného cvičení byl zásah profesionálních hasičů po hlášené havárii cisterny převážející velmi nebezpečnou chemickou látku – roztavený Ftalanhydrid.

Cílem cvičení pak bylo prověřit připravenost a akceschopnost jednotek požární ochrany ze stanice Otrokovice a Zlín, prověřit taktické postupy při zásahu u úniku nebezpečné látky. Prověřoval se také dojezdový čas záchranářů a spolupráce s krajským operačním střediskem. Do cvičení se zapojili také pracovníci firmy a dopravní společnosti s cisternou.

Po ohlášení události na tísňovou linku 112 byly na místo vyslány jednotky profesionálních hasičů ze Zlína i Otrokovic se dvěma zásahovými vozy, speciálním protichemickým autem a speciálním kombinovaným hasicím vozidlem. Při jízdě na místo události dělalo operační středisko informační podporu hasičům, když předávalo informace o nebezpečnosti látky, o nutné ochraně zasahujících hasičů a o vytyčení nebezpečné zóny.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k havárii cisterny přepravující nebezpečnou látku, která unikala do okolí, vytvářela mlhu a sublimovala. Po ohraničení nebezpečného prostupu páskou se hasiči rychle připravili do speciálních ochranných protichemických obleků a ve dvou družstvech se vydali na průzkum. Při ohledání cisterny byl v kabině nalezen zraněný řidič, který byl ihned vytažen a odnesen do bezpečí k dekontaminaci i ošetření.

Před hasiči stál nelehký úkol zastavit unikající látku a ochránit okolí před dalším šířením nebezpečné kapaliny. Hasičům se podařilo místo průrazu utěsnit pomocí popruhů a speciální krycí desky, která díru utěsnila. Od vstupu do nebezpečné zóny uplynulo asi pětadvacet minut.

Po ukončení cvičení bylo organizováno předběžné vyhodnocení, kterého se účastnili jak naši odborníci sledující akci, tak i zástupci podniku Deza a přepravní společnosti. Získané poznatky budou dále sloužit pro zdokonalování hasičů u podobných událostí a pro další školení i výcvik.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

Sdílet