Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Exkurzia pre stredné školy v Partizánskom

Dňa 10. novembra sa v priestoroch Hasičskej stanice v Partizánskom uskutočnila ďalšia z prednášok hasičov, ktorá je v rámci preventívno-výchovnej činnosti a vyučovacích osnov určená pre žiakov stredných škôl.

Žiakom z 8-ročného gymnázia v Partizánskom bola priblížená činnosť hasičov, ako aj upozornenie a preventívno-výchovné pôsobenie na dospievajúcu mládež, ktoré sa vzťahuje na manipuláciu s otvoreným ohňom v prírodnom prostredí. Príslušníci HaZZ ukázali žiakom poskytovanie prvej pomoci a na záver priblížili svoju prácu prostredníctvom ukážok zásahovej činnosti, hasičskej techniky a vecných prostriedkov, ktoré používajú pri ochrane života, zdravia a majetku spoluobčanov.

Zdroj: HaZZ

Sdílet