Úterý 9. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik nositelů dýchací techniky v Keblově

Ve dnech 30. a 31. října a 6. listopadu se opět konal výcvik nositelů dýchací techniky, který pořádalo OSH Benešov a naše SDH v polygonu v bývalém lihovaru v Keblově, dnes již v majetku společnosti Střechy Fous.

Majitel firmy chápe nutnost výcviku hasičů a umožnil nám budovu nadále využívat pro tyto účely. Protože byl polygon již „okoukaný“, rozhodli jsme se provést drobné úpravy. Díky pochopení vedení společnosti DDL Lukavec jsme zakoupili vyřazené MDF desky a dali se do práce.

Rozebrali jsme staré bludiště a snažili se vybudovat nové a náročnější. Cílem bylo, aby hasiči museli hledat cestu polygonem a ne, jak tomu bylo doposud, jen jím prolézt. Jak se nám to povedlo, nechť posoudí samotní hasiči, kteří ho měli možnost vyzkoušet na vlastní kůži. Při stavbě bludiště se samotným stavitelům povedlo zabloudit, což nás utvrdilo v tom, že absolvování polygonu by letos opravdu mělo být náročnější.

Výcvik probíhal ve dvou fázích. První teoretická část se konala ve velkém sále restaurace Lilie v Čechticích pod vedením příslušníků HZS Benešov a Vlašim. Po obědě se všichni přesunuli do obce Keblov, kde probíhala praktická část výcviku.

Začínalo se fyzickou přípravou, která byla všem dobře známá z minulých výcviků. Řezání dřeva tupou pilou, šlapání na rotopedu, nošení těžkého barelu s vodou a opakovaný výstup po žebříku. Pak se již vyrazilo na průchod samotným polygonem.

První překážka v podobě průlezu přes snížené schodiště byla „zahřívací“. Pak následovala dobře známá káď a oblíbená pětimetrová roura od senometu, která vyústila přímo proti schodům a kde již někteří jedinci sundávali dýchací přístroj ze zad.

Po průlezu rourou se hasiči ocitli v bludišti. Zde už záviselo na veliteli skupiny a ostatních, jak se vypořádají s neznámým prostředím. V celém bludišti byla naprostá tma a navíc ještě řádně zakouřeno. Zkrátka viditelnost nulová. Na konci všechny účastníky čekal poslední úkol. Slanění z výšky zhruba šesti metrů. Většina hasičů zde nebyla poprvé a toto pro ně bylo už jen třešničkou na dortu.

Chtěl bych tímto poděkovat vedení firem Střechy Fous a DDL Lukavec a vedení městyse Čechtice za podporu při realizaci a přestavbě polygonu. Další poděkování patří starostovi OSH Benešov Josefu Pávovi a řediteli HZS Benešov Josefu Setničkovi za pomoc při zařizování tohoto výcviku a samozřejmě všem členům JSDH Čechtice za přípravu polygonu a organizaci praktické části cvičení.

František Kletečka
Velitel JSDH Čechtice

Sdílet