Úterý 2. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENIE: Evakuácia osôb a zdolávanie požiaru v Bojniciach

Dňa 16. novembra uskutočnilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou Bojnice a Slovenským červeným krížom Prievidza taktické cvičenie (ďalej len „cvičenie“), ktoré bolo zamerané na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru výškovej stavby. Cvičenie sa uskutočnilo v priestoroch a okolí hotela Damona Regia v Bojniciach.

Precvičovaná situácia

V priestoroch tretieho poschodia hotelového zariadenia vznikol požiar, ktorý sa postupne rozšíril do štvrtého poschodia. Situáciu na mieste udalosti komplikovala skutočnosť, že na šiestom poschodí sa nachádzala skupina cca 20 osôb, ktoré z dôvodu vysokého zadymenia nemohli zostúpiť do spodných podlaží a bezpečne opustiť priestory hotela.

Po príchode príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na miesto cvičenia a vykonaní prieskumu boli veliteľom zásahu postupne zriadené štyri zásahové úseky. V rámci vytvorených zásahových úsekov sa uskutočnila evakuácia osôb prostredníctvom výškovej, hasičskej techniky a súbežne prebiehala i likvidácia požiaru po vnútorných i vonkajších zásahových cestách.

Cieľ cvičenia

Cieľom cvičenia bolo preverenie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji v činnostiach:

 • činnosť lezeckých záchranných skupín nasadených na záchranu a evakuáciu ohrozených osôb,
 • záchrana a evakuácia osôb z výškovej stavby za pomoci výškovej techniky,
 • záchrana osôb a poskytnutie predlekárskej pomoci zraneným osobám,
 • činnosť zasahujúcich príslušníkov HaZZ pri transporte zranených osôb,
 • spôsob likvidácie požiaru vzniknutého vo výškovej stavbe ubytovacieho zariadenia,
 • zriadenie a činnosť riadiaceho štábu vo vzťahu k veliteľovi zásahu,
 • spôsob riadenia, rozhodovania, nasadzovania síl a prostriedkov riadiacich príslušníkov, pri riešení mimoriadnej udalosti akou je požiar vo výškovej stavbe.

Preverované zložky Hasičského a záchranného zboru

 • OR HaZZ v Prievidzi,
 • HS Handlová,
 • OR HaZZ v Trenčíne,
 • OR HaZZ v Považskej Bystrici,
 • OR HaZZ v Partizánskom,
 • OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou,
 • OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom,
 • Operačné strediská OR HaZZ v Trenčianskom kraji,

Súčinnostné zložky

 • NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,
 • Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza;

Nasadené sily a prostriedky

Na zabezpečenie jednotlivých činností počas taktického cvičení bolo potrebné nasadiť celkom 52 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 25 figurantov.

Sdílet