Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: Studentský železný hasič 2010

V sobotu 6. listopadu 2010 proběhl pátý ročník již tradiční soutěže Studentský železný hasič. Jednalo se o variaci na disciplíny TFA, kterou pořádají studenti Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Po zkušenostech z minulého ročníku a dle dohody s vedením fakulty bylo pro letošní ročník rozhodnuto, že bude celá startovní listina vyhrazena pro studenty, absolventy naší školy a vybrané hosty z řad HZS. Zájem studentů byl opravdu veliký. V letošním roce se na trať vydalo celkem 60 závodníků, z čehož byly 4 ženy z několika univerzit a středních škol z Česka a Slovenska.

Na regulérnost celé soutěže dohlížel dlouholetý člen organizačního týmu Studentského železného hasiče Ing. David Staněk z HZS JmK, taktéž absolvent naší fakulty. Za což mu patří velké poděkování. Soutěž se již od 2. ročníku pořádá uvnitř komplexu budov univerzity v Porubě a je tak uchráněna proti vlivům listopadového počasí a také je díky tomu trošku netradiční, protože málo kdo má takové velké vnitřní prostory na uskutečnění soutěže.

Po startu každý závodník musel nejdříve roztáhnout vedení 2× 2B hadic s proudnicí, poté udeřil 50krát kladivem v Hammerboxu. Následoval přenos dvou hadicových košů, napojení hadice C na rozdělovač. Poté následoval transport figuríny. Po figuríně již následovalo „pouze" vystoupit do 10.NP budovy rektorátu naší univerzity.

Snad největším úspěchem celé soutěže byl fakt, že všichni soutěž úspěšně dokončili a nedošlo k žádnému zranění. Na prvním místě v kategorii muži se umístil Václav Ulrich z prvního ročníku navazujícího magisterského studia na naší fakultě. Celou trať zvládl v čase 2 minut 57 sekund. Moc nechybělo k překonání rekordu tratě, který drží student naší fakulty. V ženách excelovala Veronika Borůvková z prvního ročníku bakalářského studia naší fakulty. Při jejím proběhnutí cílem se časomíra zastavila na čase 3 minuty 43 sekund.

Celou soutěž sice zajišťovali studenti, ale nemohla by se uskutečnit bez organizační pomoci Fakulty bezpečnostního inženýrský a ostatních pracovníků VŠB – Technické univerzity Ostrava. Technické vybavení nám poskytl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Zároveň se budeme těšit na setkání při dalším ročníku této již tradiční studentské soutěže.

Martin Schneider
FBI VŠB-TU Ostrava

Sdílet
Přiložené soubory
oficiln listina vsledk studentskho eleznho hasie 2010 v ostrav.xls zobrazit online XLS 31 kB