Pondělí 17. prosince 2018, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Valorizace náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem

Odborový svaz hasičů připomínkoval v rámci meziresortního připomínkového řízení návrh Nařízení vlády, kterým se upravuje náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, náležející příslušníkům nebo pozůstalým podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívějších právních předpisů. Na základě připomínek OS hasičů bylo Legislativní radou ČMKOS zpracováno a odesláno stanovisko viz. přiložený odkaz v odkazu „NV k připomínkám“ si otevřete návrh NV zaslaný k připomínkování.

NV k připomínkám

Stanovisko LR ČMKOS

Zdeněk J. Oberreiter předseda OS hasičů

Sdílet
Banner agro OK